Video ngoại tuyến trên youtube lưu ở đâu

     

Nghe tiêu đề có vẻ hơi hoang đường đúng không nhỉ