Tốc độ mining của các dòng card màn hình

     
So sánh tốc độ mining ETH, ZEC, XMR của các card screen cày coin trên thị trường

Bảng đối chiếu tốc độ mining ETH, ZEC, XMR của các thẻ màn hình hiển thị đào coin phổ biến trên thị trường hiện nay như RX 470, RX 480, RX 570, RX 580, GTX 1060, GTX 1070, GTX 1080 và GTX 1080 ti.

Bạn đang xem: Tốc độ mining của các dòng card màn hình

*
*
Tốc độ mining của RX 470 4GB với ETH là 24.5mh/s, 28.5mhz Lúc thủ thuật, XMR 750H/s và Zec là 270 sol/s.
*
*
Tốc độ mining của card screen RX 470 8GB là 25mh/s với ETH, 29mh/s khi thủ thuật bquả táo, XMR +-750h/s với ZEC là +-270 H/s
*
*
Tốc độ mining của thẻ screen RX 480 4GB với đồng ETH là 26.4mh/s, 30.2 mh/s Lúc gian lận bgame ios, XMR 800h/s và ZEC 270H/s.

Xem thêm:

*
Tốc độ mining của card màn hình RX 480 8GB với đồng ETH là 26.9mh/s, 31.5 khi gian lận btiện ích ios, XMR 800h/s với ZEC 270H/s.
*
Tốc độ mining của card màn hình RX 570 8GB với đồng ETH 26.5mh/s, 28.3 mh/s Lúc thủ thuật bquả táo, XMR 600h/s cùng ZEC 290 sol/s
*
Tốc độ mining của card screen RX 580 8GB với đồng ETH 26.8 mh/s, 29.3mh/s lúc mod btiện ích ios, XMR 650h/s với ZEC 315 sol/s
*
Tốc độ mining của card màn hình GTX 1060 với đồng ETH 17 – 19mh/s, XMR 425 h/s và ZEC 300-350sols/s
*
Tốc độ mining của card màn hình GTX 1060 mining với đồng ETH 25mh/s, XMR 550 h/s, ZEC 300-325sols/s.
Tốc độ mining của card màn hình hiển thị GTX 1070 với đồng ETH 25-30mh/s, XMR 475h/s, ZEC 425 – 450sols/s
*
Tốc độ mining của card màn hình GTX 1080 ETH 4-5mh/s (23mh/s Linux), XMR 475h/s, ZEC 600sols/s.
Tốc độ mining của card screen GTX 1080 ti với đồng ETH 28-32mh/s, XMR 485-535h/s với ZEC 660-710Sols/s


Chuyên mục: Đầu tư