Toad là gì

     
a small, brown animal, similar to a frog, that has big eyes and long baông chồng legs for swimming & jumping:


Bạn đang xem: Toad là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ bacninhtrade.com.vn.Học các trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một bí quyết tự tin.


In toads examined at the end of hibernation, fat reserves were negatively correlated with parasite intensity.
If pulmonary damage, experienced during this same period, should compromise energetic expenditure and prey capture, then the ability of infected toads khổng lồ survive sầu hibernation could be prejudiced.
The toads under the harrow are landlords, who will have sầu their rights denied them without payment of compensation.
The area does not have sầu any fascinating toads, but at the last count it had a colony of 6,000 burnt orchids.
Special road signs advise motorists of 150 sites where migrating toads cross during the spawning season.
He said that if there were the terminal would not be built, because natterjaông chồng toads are a protected species & one cannot build where they are.
Các ý kiến của các ví dụ ko biểu hiện quan điểm của những chỉnh sửa viên bacninhtrade.com.vn bacninhtrade.com.vn hoặc của bacninhtrade.com.vn University Press xuất xắc của các đơn vị trao giấy phép.
*Xem thêm: Ho Chi Minh, Vietnam Zip Code, Ho Chi Minh, Vietnam Postal Codes

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn bacninhtrade.com.vn English bacninhtrade.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Đầu tư