Time value of money là gì, Định nghĩa và giải thích Ý nghĩa

     
the principle that money received early from an investment or paid back early on a loan is worth more than if that amount of money were received or paid back at a later time:


Bạn đang xem: Time value of money là gì, Định nghĩa và giải thích Ý nghĩa

Discounted cash flow is a standard technique for projecting annual cash flow that takes inlớn account the time value of money.
 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use tự bacninhtrade.com.vn.Học các trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một bí quyết tự tín.


*

(someone who has) a natural ability lớn be good at something, especially without being taught

Về bài toán này
*

*

*Xem thêm: Tỷ Giá Ngoại Tệ 15

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban con chuột Các app kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập bacninhtrade.com.vn English bacninhtrade.com.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Sở ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Đầu tư