Phương pháp hệ số bất Định, sáng kiến kinh nghiệm hệ số bất Định và Ứng dụng

     
Phân tích nhiều thức thành nhân tửa) Dùng phương pháp hệ số bất định

x4 + 4x3 + 5x2 + 2x + 1

b)

x4 - 8x + 33
Bạn đang xem: Phương pháp hệ số bất Định, sáng kiến kinh nghiệm hệ số bất Định và Ứng dụng

#2perfectstrong


perfectstrong

$LOVE(x)|_x =\alpha^\Omega=+\infty$

Quản trị
*
4192 Bài viếtGiới tính:NamSsinh hoạt thích:Đàn guitar, ngắm người bản thân yêu, học toán
a)Giả sử$$x^4+4x^3+5x^2+2x+1=(x^2+ax+b)(x^2+cx+d)$$Knhì triển vế trái, áp dụng đồng hóa thức, ta có hpt: \<\left\{ \begingathered c + a = 4 \\ d + ac + b = 5 \\ ad + bc = 2 \\ bd = 1 \\ \endgathered \right.\>Giải hpt, ta có:\Nên ta pt được \b)Giả sử \Tương tự câu a, ta gồm hpt: \<\left\{ \begingathered c + a = 0 \\ d + ac + b = 0 \\ ad + bc = - 8 \\ bd = 33 \\ \endgathered \right.\> Hpt này cũng có nghiệm, nhưng mà nghiệm nó tương đối là lẻ. quý khách hàng coi tại http://www.wolframal...d+%28bd%3D33%29mà còn, phương trình đang đến nó vô nghiệm thực nên việc phân tích nó đề xuất sử dụng pp không giống


Xem thêm:
Sắp Khánh Thành Cảng Tổng Hợp Vĩnh Tân (Chủ Đầu Tư), Khánh Thành Cảng Quốc Tế Vĩnh Tân

Luôn yêu để sinh sống, luôn sinh sống để học toán, luôn học tập tân oán nhằm yêu!!!
*
$$ extLOVEleft( x ight)|_x = alpha^Omega = + infty $$I"m still there everywhere.

#3thangtun


thangtun

Lính mới

Thành viên
*
2 Bài viếtGiới tính:Nam

a)Giả sử$$x^4+4x^3+5x^2+2x+1=(x^2+ax+b)(x^2+cx+d)$$Khai triển vế trái, sử dụng đồng hóa thức, ta có hpt:\<\left\{ \begingathered c + a = 4 \\ d + ac + b = 5 \\ ad + bc = 2 \\ bd = 1 \\ \endgathered \right.\>Giải hpt, ta có:\Nên ta pt được\b)Giả sử\Tương tự câu a, ta tất cả hpt:\<\left\{ \begingathered c + a = 0 \\ d + ac + b = 0 \\ ad + bc = - 8 \\ bd = 33 \\ \endgathered \right.\>Hpt này cũng có nghiệm, tuy vậy nghiệm nó hơi là lẻ. Quý khách hàng coi trên http://www.wolframal...d+%28bd%3D33%29ngoại giả, phương trình vẫn mang đến nó vô nghiệm thực nên việc so với nó buộc phải cần sử dụng pp khác

chiếc hệ trên trường hợp đi thi thì làm vắt nàoah! đến tôi hỏi biện pháp so sánh đa thức này thành nhân tử thay nào
*
$2x^2+y^2+3xy-7x-5y+6=0$
Chuyên mục:
Đầu tư