Paparazzi: nghề săn ảnh đầy thách thức, mạo hiểm

     
the photographers who follow famous people everywhere they go in order to take photographs of them for newspapers & magazines


Bạn đang xem: Paparazzi: nghề săn ảnh đầy thách thức, mạo hiểm

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use tự bacninhtrade.com.vn.Học các trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một phương pháp sáng sủa.


Others deal with plural forms that, for the time being, most writers who think about the subject prefer to maintain as plural, such as criteria, paparazzi, & phenomena.
I believe that our anxiety is really about the paparazzi và just how we should giảm giá khuyến mãi with that type of photography.
I was appalled that the paparazzi và tabloid photographers turned up before his death và patrolled the area for six weeks until he died.
Even the grandest family in the realm cannot be expected to lớn put up indefinitely with a siege of paparazzi & what looks like a continuous smear campaign of tabloid journalism.
She ultimately obtained a restraining order against hyên ổn, and the situation brought attention lớn paparazzi-style photography.
The trial lasted three weeks và became a groundbreaking case regarding photojournalism and the role of paparazzi.
The glamorous blonde & her handsome companion attracted the paparazzi, và photos appeared in newspapers and bạn magazines.
Các quan điểm của các ví dụ không miêu tả quan điểm của những biên tập viên bacninhtrade.com.vn bacninhtrade.com.vn hoặc của bacninhtrade.com.vn University Press giỏi của những bên cấp giấy phép.


Xem thêm: Ngành Bất Động Sản Là Gì? Cẩm Nang Dành Cho Người Mới Đặc Điểm Cơ Bản Của Bất Động Sản

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn bacninhtrade.com.vn English bacninhtrade.com.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Sở nhớ với Riêng tứ Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Đầu tư