Công ty tnhh number one chu lai tuyển dụng, nhân viên lắp Đặt / vận hành máy

     

Kỷ niệm 3 năm thành lập Number One Chu Lai – Một member của Đại gia Đình Tân Hiệp Phát!

Tự hào Tân Hiệp Phát – Tự hào các bước của tớ.

Theo dõi thêm những thông tin về Tân Hiệp Phát chính thức tại: