Mô hình capm là gì

     

Mô hình định vị gia sản vốn (CAPM) là gì?

Mô hình định giá tài sản vốn (Capital asset pricing model – CAPM) là mô hình mô tả mối quan liêu hệ giữa rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng. Trong mô hình này, lợi nhuận kỳ vọng của một chứng khoán bằng lợi nhuận không rủi ro (risk-free) cộng với một khoản bù đắp rủi ro dựa trên cơ sở rủi ro toàn hệ thống của chứng khoán đó. Còn rủi ro không toàn hệ thống không được coi xét trong mô hình này bởi nhà đầu tư có thể xây dựng danh mục đầu tư đa dạng hoá để loại bỏ loại rủi ro này.

Bạn đang xem: Mô hình capm là gì

Mô hình CAPM bởi vì William Sharpe tiến lên từ những năm 1960 và đã có được nhiều ứng dụng từ đó đến ni. Mặc dù còn tiếp một số mô hình khác nỗ lực giải thích động thái thị trường nhưng mô hình CAPM là mô hình đơn giản về mặt khái niệm và có khả năng ứng dụng sát thực với thực tiễn. Cũng như bất kỳ mô hình nào khác, mô hình này cũng chỉ là một sự đơn giản hoá hiện thực bằng những giả định cần thiết, nhưng nó vẫn đến phép chúng ta rút ra những ứng dụng hữu ích.

Xem thêm: Thông Tin Công Ty Tnhh Phần Mềm Phương Chi Lừa Đảo Không? Phương Chi Software Company

Một số đưa định

Mô hình luôn khởi đầu bằng những giả định cần thiết. Những giả định có tác dụng làm đơn giản hoá nhưng vẫn đảm bảo không vậy đổi tính chất của vấn đề. Trong mô hình CAPM, chúng ta lưu ý có những giả định sau:

Thị trường vốn là hiệu quả ở chỗ nhà đầu tư được cung cấp thông tin đầy đủ, chi phí giao dịch không đáng kể, không có những hạn chế đầu tư, và không có nhà đầu tư nào đủ lớn để hình họa hưởng đến giá cả của một loại chứng khoán nào đó. Nói khác đi, giả định thị trường vốn là thị trường hiệu quả và hoàn hảo.Nhà đầu tư kỳ vọng nắm giữ chứng khoán trong thời kỳ 1 năm và có hai cơ hội đầu tư: đầu tư vào chứng khoán không rủi ro và đầu tư vào danh mục cổ phiếu thường trên thị trường.
*
*
*

CẢNH BÁO: Đầu bốn vào các sản phẩm tài chính tàng ẩn không ít khủng hoảng rủi ro nhưng mà hoàn toàn có thể không cân xứng cùng với một trong những nhà đầu tư chi tiêu. Do kia hãy xem xét góc cạnh và quản lý phiên bản thân trước lúc chỉ dẫn ngẫu nhiên đưa ra quyết định làm sao cấu thành từ bỏ những câu chữ xem thêm tại website này. Đồng thời bạn có thể THAM GIA NHÓM THẢO LUẬN của chúng tôi nhằm bàn thảo thêm về phần lớn gì ai đang quan tâm.
*
*


Chuyên mục: Đầu tư