Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

     

quý khách đã xem bản rút ít gọn của tư liệu. Xem và cài đặt ngay lập tức phiên bản vừa đủ của tư liệu tại phía trên (523.55 KB, 82 trang )
Bạn đang xem: Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

Biểu 2.1.4b: Phân tích nóng xét Báo cáo hiệu quả chuyển động marketing trên Khách mặt hàng ABCPhân tích nóng xét Báo cáo kết quả hoạt động khiếp doanhKhách mặt hàng Kỳ kế tốnTham chiếu Cơng ty CPhường ABC31122008 B 502Người thực hiện: NKC Ngày thực hiện: 032008Đơn vị: đồng VNDTÊN TÀI KHOẢN Năm 2007Năm 2008 Chênh lệchGhi chúSố chi phí 1. Doanh thu bán hàng và cungcấp dịch vụ18,958,905,541 274,207,637,590255,248,732,049 13462. Các khoản giảm trừ doanh thu -53,139,763 53,139,763- 3. Doanh thu thuần về chào bán hànghỗ trợ hình thức 18,958,905,541274,154,497,827 255,195,592,286 1346N154. Giá vốn hàng chào bán 11,756,392,185230,776,479,730 219,020,087,5451863 N165. Lợi nhuận gộp về bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ7,202,513,356 43,378,018,09736,175,504,741 5026. Doanh thu vận động tài thiết yếu 637,302,4053,013,689,168 2,376,386,763373 7. Chi phí tài chính1,884,585,799 8,488,706,1086,604,1trăng tròn,309 350+ Trong số đó : Chi tiêu lãi vay mượn 852,490,3685,024,533,316 4,172,042,948489 8. Ngân sách phân phối hàng860,364,599 10,937,448,88210,077,084,283 11719.

Xem thêm:

Chi phí thống trị công ty 4,844,207,26719,200,991,318 14,356,784,05129610. Lợi nhuận thuần từ vận động kinh doanh250,658,096 7,764,560,9577,513,902,861 299811. Thu nhập không giống 1,402,824,087817,348,541 585,475,546-42 12. Ngân sách khác1,085,586,833 463,228,556622,358,277 -5713. Lợi nhuận khác 317,237,254354,119,985 36,882,73112 14. Tổng lợi tức đầu tư kế tốn trướcthuế567,895,350 8,118,680,9427,550,785,592 1330N1715.giá cả thuế TNDN hiện hành -- -16. Chi tiêu thuế TNDoanh Nghiệp hỗn lại -- -17. Lợi nhuận sau thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp567,895,350 8,118,680,9427,550,785,592 1330Vũ Thị Trang – Kiểm toán thù 47B – ĐH Kinch Tế Quốc DânN15: Doanh thu bán hàngQua so với cụ thể sự phù hợp thân doanh thu cùng chi phí vào quá trình thực hiện kiểm tân oán cho biết lợi nhuận bán sản phẩm trong thời hạn tăng lên là vì nhucầu về thành phẩm của Shop chúng tôi tăng, chúng tôi đã triển khai cung cấp nhiều hợp đồng bán hàng to, đặc biệt là 6 mon thời điểm cuối năm. Khoản mục doanh thu sẽ đượcphản ảnh chân thực cùng hợp lý và phải chăng.N16: Giá vốn mặt hàng bánTốc độ tăng của giá vốn mặt hàng buôn bán năm nay phù hợp cùng với vận tốc tăng của doanh thu bán sản phẩm. Khoản mục này khơng gồm vấn đề trọng yếu gây ra ngoạitrừ số ngân sách khấu hao TSCĐ những năm cơng ty trích thiếu hụt như vẫn trình diễn sinh hoạt để ý N6 trên sách vở thao tác này cùng với số tiền là 379,441,310 đồng.N17: Tổng ROI kế toán thù trước thuếTổng hợp những cây viết tân oán kiểm soát và điều chỉnh cùng phân phát hiện cho thấy thêm, bên cạnh khoản ngân sách khấu hao TSCĐ trong những năm trích thiếu thốn đối với quy định379,441,310 đồngvà chi phí lãi vay mượn ước tính thừa quá số thực tế tại chăm chú N1 số tiền6,798,174 đồng thì khoản mục Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế được phản chiếu chân thực hợp lý trên kỹ càng hiểm yếu.2.3 Thực hiện nay thủ tục đối chiếu vào kiểm tốn BCTC tại Cơng ty XYZ vày ACAGroup thực hiện2.2.1 Giới thiệu khách hàng


*
*Chuyên mục: Đầu tư