Icon 3 là gì, :3 nghĩa là gì

     

Sử dụng mạng xã hội những tuy vậy chúng ta đã biết hình tượng :3 tức thị gì chưa? Lúc bấy giờ Facebook, Zalo, Twitter là 1 Một trong những ứng dụng chat miễn phí tổn rất tốt hiện thời. Đồng nghĩa đó cũng có khá nhiều biểu tượng inhỏ để người dùng rất có thể áp dụng giúp bộc bạch cảm hứng của phiên bản thân. Các hình tượng này cực kỳ nhiều chủng loại, một giữa những ibé hay sử dụng sẽ là :3,