Hướng dẫn đặt lệnh mua bán chứng khoán

     

1. Chọn tab “Giao dịch cổ phiếu”2. Chọn tab “Mua/bán”3. Chọn một số loại lệnh “Mua” tuyệt “Bán” vào phần Loại lệnh.4. Nhập mã hội chứng khoán thù vào ô Mã hội chứng khoán5. Nhập vào số lượng hội chứng khoán trong ô Số lượng.6. Nhập giá chỉ (đơn vị chức năng 1000VND) vào ô Giá.

Bạn đang xem: Hướng dẫn đặt lệnh mua bán chứng khoán

*
" width="550" height="340" srcset="https://bacninhtrade.com.vn/huong-dan-dat-lenh-mua-ban-chung-khoan/imager_1_42055_700.jpg 550w, https://www.bacninhtrade.com.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-1-300x185.png 300w, https://www.bacninhtrade.com.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-1-400x247.png 400w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" />

7. Nhấn nút ít “Mua” để tại vị Lệnh mua hoặc nhận nút ít “Bán” để tại vị “Lệnh bán”.8. Hộp thoại xác nhận với lên tiếng lệnh đặt sẽ tiến hành hiển thị.

*
" width="550" height="309" srcset="https://bacninhtrade.com.vn/huong-dan-dat-lenh-mua-ban-chung-khoan/imager_2_42055_700.jpg 550w, https://www.bacninhtrade.com.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-2-300x169.png 300w, https://www.bacninhtrade.com.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-2-400x225.png 400w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" />

9. Nhấn nút ít “Xác nhận” để đưa lệnh vào hệ thống, Nhấn nút ít “Quay lại” nhằm kiểm soát và điều chỉnh lại10. Để coi trạng thái lệnh, nhấp vào “Sổ lệnh”.11. Các lệnh không khớp vào thời gian cuối ngày vẫn auto bị bỏ. Những lệnh này không hề hiệu lực hiện hành vào trong ngày thanh toán giao dịch tiếp theo.

Xem thêm: Cách Test Vga Bằng Furmark, Kiểm Tra Cpu Máy Tính, Cách Test Vga

II. HỦY/ SỬA LỆNH1. Vào đổi chác cổ phiếu2. Vào Sổ lệnh

*
" width="550" height="338" srcset="https://bacninhtrade.com.vn/huong-dan-dat-lenh-mua-ban-chung-khoan/imager_3_42055_700.jpg 550w, https://www.bacninhtrade.com.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-3-300x184.png 300w, https://www.bacninhtrade.com.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-3-400x246.png 400w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" />

3. Chọn lệnh cơ mà bạn có nhu cầu sửa/hủy4. Nhấn nút ít Sửa/diệt nếu như muốn sửa/bỏ lệnh, màn hình hiển thị sửa/diệt lệnh đã chỉ ra nlỗi sau:a. Màn hình chứng thực sửa lệnh

*
" width="453" height="268" srcset="https://bacninhtrade.com.vn/huong-dan-dat-lenh-mua-ban-chung-khoan/imager_4_42055_700.jpg 453w, https://www.bacninhtrade.com.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-4-300x177.png 300w, https://www.bacninhtrade.com.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-4-400x237.png 400w" sizes="(max-width: 453px) 100vw, 453px" />

b. Màn hình xác thực hủy lệnh

*
" width="467" height="255" srcset="https://bacninhtrade.com.vn/huong-dan-dat-lenh-mua-ban-chung-khoan/imager_5_42055_700.jpg 467w, https://www.bacninhtrade.com.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-05-300x164.png 300w, https://www.bacninhtrade.com.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-05-400x218.png 400w" sizes="(max-width: 467px) 100vw, 467px" />

5. Nhấn nút “Xác nhận” để hoàn chỉnh.Chú ý: Quý bên chi tiêu chỉ được phxay sửa/hủy lệnh khi lệnh đó không được thực hiện, hoặc lệnh new thực hiện một phần.


Chuyên mục: Đầu tư