Html figure html là gì, thẻ
trong html

     

Định nghĩa với sử dụng

Tag xác minh các văn bản tương quan mạch lạc cùng nhau, nlỗi hình hình ảnh, sơ vật, code,...Nội dung của tag phải liên quan tới câu chữ chính.


Bạn đang xem: Html figure html là gì, thẻ
trong html

Sự khác biệt thân HTML4.01 cùng HTML5HTML4.01HTML5
● Không hỗ trợ● Đây là tag new vào HTML5

Hình minch họa

*
Xem thêm: Giao Dịch 101: Fibonacci Retracement Là Gì ? Retracement Là Gì

Trình coi ngó hỗ trợ

Yêu cầu phiên bản trình duyệt với tầm tối tphát âm được cung cấp cho thẻ :

Trình cẩn thận giành cho PC:

*
941110
*
5

Tag được cung ứng vào đa phần những trình chu đáo, tuy nhiên những trình chăm sóc IE6, IE7, IE8 mong hiển thị đúng thì rất cần phải tất cả thêm css với javascript hỗ trợ:

Css viết:

(function (){ var els = <"https://bacninhtrade.com.vn/figure-html-la-gi/imager_1_38975_700.jpgsection"https://bacninhtrade.com.vn/figure-html-la-gi/imager_1_38975_700.jpg, "https://bacninhtrade.com.vn/figure-html-la-gi/imager_1_38975_700.jpgarticle"https://bacninhtrade.com.vn/figure-html-la-gi/imager_1_38975_700.jpg, "https://bacninhtrade.com.vn/figure-html-la-gi/imager_1_38975_700.jpghgroup"https://bacninhtrade.com.vn/figure-html-la-gi/imager_1_38975_700.jpg, "https://bacninhtrade.com.vn/figure-html-la-gi/imager_1_38975_700.jpgheader"https://bacninhtrade.com.vn/figure-html-la-gi/imager_1_38975_700.jpg, "https://bacninhtrade.com.vn/figure-html-la-gi/imager_1_38975_700.jpgfooter"https://bacninhtrade.com.vn/figure-html-la-gi/imager_1_38975_700.jpg, "https://bacninhtrade.com.vn/figure-html-la-gi/imager_1_38975_700.jpgnav"https://bacninhtrade.com.vn/figure-html-la-gi/imager_1_38975_700.jpg, "https://bacninhtrade.com.vn/figure-html-la-gi/imager_1_38975_700.jpgaside"https://bacninhtrade.com.vn/figure-html-la-gi/imager_1_38975_700.jpg, "https://bacninhtrade.com.vn/figure-html-la-gi/imager_1_38975_700.jpgfigure"https://bacninhtrade.com.vn/figure-html-la-gi/imager_1_38975_700.jpg, "https://bacninhtrade.com.vn/figure-html-la-gi/imager_1_38975_700.jpgmark"https://bacninhtrade.com.vn/figure-html-la-gi/imager_1_38975_700.jpg, "https://bacninhtrade.com.vn/figure-html-la-gi/imager_1_38975_700.jpgtime"https://bacninhtrade.com.vn/figure-html-la-gi/imager_1_38975_700.jpg, "https://bacninhtrade.com.vn/figure-html-la-gi/imager_1_38975_700.jpgruby"https://bacninhtrade.com.vn/figure-html-la-gi/imager_1_38975_700.jpg, "https://bacninhtrade.com.vn/figure-html-la-gi/imager_1_38975_700.jpgrt"https://bacninhtrade.com.vn/figure-html-la-gi/imager_1_38975_700.jpg, "https://bacninhtrade.com.vn/figure-html-la-gi/imager_1_38975_700.jpgrp"https://bacninhtrade.com.vn/figure-html-la-gi/imager_1_38975_700.jpg >; for (var i=0; i

Thiết bị hỗ trợ

Yêu cầu phiên bản hệ quản lý và điều hành và trình phê duyệt với mức về tối tđọc được cung ứng mang đến thẻ :

ĐIỆN THOẠI (SMARTPHONE)

Hệ điều hành

5.14.0
*
7.510

Trình duyệt

810MÁY TÍNH BẢNG (TABLETS)

Hệ điều hành

5.14.010
*
2.0

Trình duyệt

1011

Thuộc tính

Cách sử dụng:

Thuộc tính Tổng quát và nằm trong tính sự kiện

Tất cả trực thuộc tính tổng thể cùng nằm trong tính sự khiếu nại được xác định trên nhiều phần các yếu tắc HTML5


Chuyên mục: Đầu tư