Lý thuyết Đường trung bình của tam giác, hình thang diagram, tính chất Đường trung bình của tam giác vuông

     

Định lý 1: Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh của tam giác cùng song tuy vậy cùng với cạnh sản phẩm hai thì trải qua trung điểm cạnh trang bị cha.

Bạn đang xem: Lý thuyết Đường trung bình của tam giác, hình thang diagram, tính chất Đường trung bình của tam giác vuông


*

+ (Delta ABC) tất cả (D) là trung điểm của (AB) , (E) là trung điểm của (AC) đề xuất (DE) là đường mức độ vừa phải của tam giác (ABC) ( Rightarrow DE m//BC;,DE = dfrac12BC.)

+ Nếu (left{ eginarraylDA = DB\DE m//BCendarray ight. Rightarrow EC = EA) .

Đường vừa phải của hình thang


*

Định nghĩa: Đường vừa đủ của hình thang là đoạn thẳng nối trung điểm hai lân cận của hình thang.


Định lí 3: Đường thẳng đi qua trung điểm một ở kề bên của hình thang cùng tuy nhiên tuy vậy với hai đáy thì đi qua trung điểm ở bên cạnh thứ hai.


*

+ Hình thang (ABCD) (hình vẽ) gồm (E) là trung điểm (AD) , (F) là trung điểm của (BC) nên (EF) là đường vừa đủ của hình thang ( Rightarrow left{ eginarraylEF m//DC\EF = dfracAB + DC2endarray ight.)

2. Các dạng toán thù thường gặp

Dạng 1: Chứng minc những hệ thức về cạnh cùng góc. Tính những cạnh và góc.

Phương pháp:

Sử dụng đặc điểm mặt đường mức độ vừa phải của tam giác với hình thang.

+ Đường mức độ vừa phải của tam giác thì tuy vậy tuy nhiên với cạnh thiết bị tía với bằng nửa cạnh ấy.

Xem thêm:

+ Đường vừa phải của hình thang thì tuy vậy tuy nhiên với hai lòng và bằng nửa tổng hai đáy.

+ Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh của tam giác với tuy vậy song cùng với cạnh sản phẩm nhì thì trải qua trung điểm cạnh vật dụng tía.

+ Đường trực tiếp trải qua trung điểm một kề bên của hình thang với tuy nhiên tuy vậy cùng với nhị lòng thì đi qua trung điểm lân cận sản phẩm nhì.

Dạng 2: Chứng minh một cạnh là đường mức độ vừa phải của tam giác, hình thang.

Phương pháp:

Sử dụng có mang mặt đường mức độ vừa phải của tam giác và hình thang.

+ Đường trung bình của tam giác là đoạn trực tiếp nối trung điểm nhì cạnh của tam giác.

+ Đường vừa phải của hình thang là đoạn trực tiếp nối trung điểm nhì sát bên của hình thang.


Chuyên mục: Đầu tư