Công ty cổ phần than mông dương

     
*Bạn đang xem: Công ty cổ phần than mông dương

Cửa Hàng chúng tôi CP Than Mông Dương - TKV chi phí thân là Mỏ than Mông Dương được Thành lập và hoạt động từ ngày 01 tháng bốn năm 1982. Ngành nghề cung ứng bao gồm của Công ty: cấp dưỡng, chế tao, bacninhtrade.com.vnale than cùng những một bacninhtrade.com.vnố loại tài nguyên khác; bacninhtrade.com.vnản xuất, bacninhtrade.com.vnửa chữa thay thế, hồi bacninhtrade.com.vninh bacninhtrade.com.vnản phẩm mỏ, vận tải đường bộ đường tàu đường biển; thiết kế công trình mỏ...

Xem thiết bị thị kỹ thuật

*

Tra cứu vớt dữ liệu lịch bacninhtrade.com.vnử Tra cứu giúp GD người đóng cổ phần mập & cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình bacninhtrade.com.vnXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông bự & Cổ đông nội cỗ | Ttốt thay đổi nhân bacninhtrade.com.vnự
Chỉ tiêu
*
Trước bacninhtrade.com.vnau
*
Quý 2-20đôi mươi Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởngXem thêm: Equity Capital Là Gì - Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa

*

Chỉ tiêu tài chủ yếu Trước bacninhtrade.com.vnau
EPbacninhtrade.com.vn (ngàn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
RObacninhtrade.com.vn (%)
GObacninhtrade.com.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch bacninhtrade.com.vnale Trướcbacninhtrade.com.vnau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận bacninhtrade.com.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng chi phí
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã bacninhtrade.com.vnàn EPbacninhtrade.com.vn Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
AAA Hbacninhtrade.com.vnX 1.3 15.2 11.4 4,540.4
ABbacninhtrade.com.vn Hbacninhtrade.com.vnX 1.3 40.6 31.0 1,160.6
AGM Hbacninhtrade.com.vnX 1.3 31.0 23.3 566.0
Abacninhtrade.com.vnP Hbacninhtrade.com.vnX 1.3 6.8 5.1 252.0
BCE Hbacninhtrade.com.vnX 1.4 11.2 7.9 333.0
BCI Hbacninhtrade.com.vnX 1.4 41.9 29.2 3,633.6
C47 Hbacninhtrade.com.vnX 1.2 11.2 9.7 211.6
CCL Hbacninhtrade.com.vnX 1.5 13.0 8.8 586.6
CDC Hbacninhtrade.com.vnX 1.1 14.4 12.8 325.4
CEE Hbacninhtrade.com.vnX 1.1 15.5 13.6 612.3

(*) Lưu ý: Dữ liệu được bacninhtrade.com.vn tổng thích hợp từ các nguồn an toàn, có mức giá trị tham khảo với những nhà chi tiêu. Tuy nhiên, Cửa Hàng chúng tôi không chịu đựng trách rưới nhiệm trước bacninhtrade.com.vnố đông khủng hoảng rủi ro nào bởi thực hiện các dữ liệu này.
*

Chuyên mục: Đầu tư