Cho hình chữ nhật abcd có

     

Cho hình chữ nhật ABCD có trung ương I và cạnh AB = 1, AD = √3. Tính số đo những góc ∠(AID) với ∠(DIC) .

Bạn đang xem: Cho hình chữ nhật abcd có

*


*
Nhóm học tập facebook miễn phí tổn cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Đồng giá 250k 1 khóa đào tạo lớp 3-12 ngẫu nhiên trên VietJaông chồng. Đăng ký ngay!

*
Thi online bên trên tiện ích VietJaông xã. Tải ngay!


Xét ΔABD vuông trên A có:

*

Do ABCD là hình chữ nhật tâm I nên:

AI = IC = ID = 50% BD = 1

ΔICD tất cả ID = IC = DC = 1

⇒ΔICD gần như ⇒ ∠(DIC) = 60o

Ta có: ∠(DIC) + ∠(AID ) = 180o⇒ ∠(AID ) = 180o- 60o= 120o


HÓA 12 HỌC LẠI TỪ ĐẦU - BUỔI 1. ESTE - CẤU TẠO, TÊN GỌI, VIẾT ĐỒNG PHÂN - Livestream HÓA thầy TÀI


Cho tam giác ABC biết A(1; 4), B(3; -1) cùng C(6; 2).

a, Lập phương thơm trình tổng thể của những đường thẳng AB, BC cùng CA.

Xem thêm: Find Jobs At Công Ty Angimex Food: Trang Chủ, Angimex Food: Trang Chủ

b, Lập phương thơm trình tổng thể của đường cao AH cùng trung tuyến AM.


Cho con đường trực tiếp d bao gồm phương trình tham mê số:

*

Tìm điểm M ở trong con đường thẳng d với giải pháp điểm A(0 ; 1) một khoảng bởi 5.

Xem thêm: Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Độc Lập Dân Tộc Gắn Liền Với Cnxh, Độc Lập Dân Tộc Và Chủ Nghĩa Xã Hội


Xét vị trí kha khá của các cặp mặt đường thẳng d1và d2sau đây:

*


Tìm số đo của góc thân hai tuyến đường thẳng d1 và dgấp đôi lượt bao gồm pmùi hương trình: d1: 4x – 2y + 6 = 0 và d2: x – 3y + 1 = 0


Lập phương trình bao quát của con đường trực tiếp Δ trong những ngôi trường đúng theo sau:

a) Δ đi qua M(–5; –8) và gồm hệ số góc k = –3;

b) Δ đi qua hai điểm A(2; 1) cùng B(–4; 5).


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP.. 3-12, bacninhtrade.com.vn HỖ TRỢ DỊCH COVID
*

*

*

*


Chuyên mục: Đầu tư