Bài 6: cho hình chữ nhật abcd có ab= 12cm, ad=6,8 cm, câu hỏi của công chúa bloom

     

Cho hình chữ nhật ABCD có trung ương I và cạnh AB = 1, AD = √3. Tính số đo những góc ∠(AID) với ∠(DIC) .

Bạn đang xem: Bài 6: cho hình chữ nhật abcd có ab= 12cm, ad=6,8 cm, câu hỏi của công chúa bloom

*


*
Nhóm học tập facebook miễn phí tổn cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Đồng giá 250k 1 khóa đào tạo lớp 3-12 ngẫu nhiên trên VietJaông chồng. Đăng ký ngay!

*
Thi online bên trên tiện ích VietJaông xã. Tải ngay!


Xét ΔABD vuông trên A có:

*

Do ABCD là hình chữ nhật tâm I nên:

AI = IC = ID = 50% BD = 1

ΔICD tất cả ID = IC = DC = 1

⇒ΔICD gần như ⇒ ∠(DIC) = 60o

Ta có: ∠(DIC) + ∠(AID ) = 180o⇒ ∠(AID ) = 180o- 60o= 120o


HÓA 12 HỌC LẠI TỪ ĐẦU - BUỔI 1. ESTE - CẤU TẠO, TÊN GỌI, VIẾT ĐỒNG PHÂN - Livestream HÓA thầy TÀI


Cho tam giác ABC biết A(1; 4), B(3; -1) cùng C(6; 2).

a, Lập phương thơm trình tổng thể của những đường thẳng AB, BC cùng CA.

Xem thêm: Find Jobs At Công Ty Angimex Food: Trang Chủ, Angimex Food: Trang Chủ

b, Lập phương thơm trình tổng thể của đường cao AH cùng trung tuyến AM.


Cho con đường trực tiếp d bao gồm phương trình tham mê số:

*

Tìm điểm M ở trong con đường thẳng d với giải pháp điểm A(0 ; 1) một khoảng bởi 5.


Xét vị trí kha khá của các cặp mặt đường thẳng d1và d2sau đây:

*


Tìm số đo của góc thân hai tuyến đường thẳng d1 và dgấp đôi lượt bao gồm pmùi hương trình: d1: 4x – 2y + 6 = 0 và d2: x – 3y + 1 = 0


Lập phương trình bao quát của con đường trực tiếp Δ trong những ngôi trường đúng theo sau:

a) Δ đi qua M(–5; –8) và gồm hệ số góc k = –3;

b) Δ đi qua hai điểm A(2; 1) cùng B(–4; 5).


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP.. 3-12, bacninhtrade.com.vn HỖ TRỢ DỊCH COVID
*

*

*

*


Chuyên mục: Đầu tư