Cách tính chi phí phát hành trái phiếu

     

Một trong các điểm biến hóa trong chế độ kế tân oán công ty lớn phát hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC (Gọi tắt là Thông tư 200) là các chế độ bắt đầu về Việc cách xử lý kế toán thù các chi phí phát sinh khi xây dựng trái khoán. Bài viết dưới đây đang nắm rõ rộng phương pháp hạch tân oán theo những quy định mới này.Quý khách hàng đang xem: Cách tính chi phí xây dựng trái phiếu

Kế toán thù chi phí desgin trái phiếu thường xuyên theo Thông tư 200

Chế độ kế toán doanh nghiệp lớn ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC cơ chế chi phí desgin trái phiếu sẽ được ghi thừa nhận ngay vào báo cáo công dụng marketing trường hợp nhỏ tuổi, hoặc vốn hóa là gia sản (hạch tân oán vào thông tin tài khoản 242) rồi phân chia dần dần.Bạn sẽ xem: Cách tính ngân sách xây dừng trái phiếu

Theo Thông tứ 200, chi phí thi công trái khoán không ghi dìm thẳng vào ngân sách hay vốn hóa vào gia sản nhằm phân chia dần nữa mà trừ vào mệnh giá chỉ của trái phiếu xây dừng. Các nguyên lý này đề đạt đúng bản chất rộng của ngân sách phát hành trái khoán là một khoản có tác dụng bớt số tiền chiếm được từ trái khoán, cùng cũng phù hợp cùng với các phương tiện trong Chuẩn mực kế tân oán nước ngoài cũng tương tự Chuẩn mực kế toán Mỹ.

Bạn đang xem: Cách tính chi phí phát hành trái phiếu

Điều 54 Thông bốn 200 quy định: “Chi phí phát hành trái phiếu được phân bố dần phù hợp với kỳ hạn trái phiếu theo phương thơm pháp đường thẳng hoặc phương thơm pháp lãi suất thực tế và ghi nhận vào đưa ra phí tài chánh hoặc vốn hóa. Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, chi phí phát hành trái phiếu được ghi giảm mệnh giá của trái phiếu. Định kỳ, kế toán phân bổ đưa ra phí phát hành trái phiếu bằng cách ghi tăng giá trị mệnh giá trái phiếu và ghi nhận vào chi phí tiền tài hoặc vốn hóa phù hợp với việc ghi nhận lãi vay phải trả của trái phiếu”.

lấy ví dụ kế toán trái phiếu thường: (Đơn vị tính:triệu đồng)

Để dễ dãi mang đến câu hỏi tính toán thù, phân chia ngân sách xây dừng, thông tin tài khoản 34311 đề nghị được cụ thể nhằm theo dõi thành nhị phần: Mệnh giá trái khoán cùng Ngân sách thành lập.

Xem thêm:

TK 343111 – Mệnh giá trái phiếu

TK 343112 – Chi phí thiết kế trái phiếu

Nếu lãi suất vay của những khoản nợ tương tự là 8% thì trái phiếu được phân phát theo mệnh giá bán. Trường phù hợp công ty phân bổ chi phí sản xuất theo phương pháp đường thẳng thì ngân sách thi công được phân chia theo bảng sau:

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

THEO PHƯƠNG PHÁP.. ĐƯỜNG THẲNG


*

Các bút toán thù tương quan trong thời hạn năm ngoái nlỗi sau:

Nợ TK 111, 112: 9.880

Nợ TK 343112 120

Có TK 343111 10.000

Nợ TK 635 840

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 40

Trường hợp đơn vị phân bổ chi phí desgin theo cách thức lãi thực thì lãi suất thực tế của khoản vay mượn này là lãi suất vay để khuyến mãi dòng tài chính bỏ ra trả mang đến trái phiếu về năm thiết kế bằng cùng với số tiền thu được từ các việc xuất bản 9.880. Lãi suất thực tế của khoản vay là 8,47%. Ta có bảng phân bổ ngân sách kiến thiết theo phương pháp lãi thực nhỏng sau:

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

THEO PHƯƠNG PHÁP LÃI THỰC


*

Các cây viết toán thù tương quan mang lại số trái phiếu này hệt như sau:

Nợ TK 111, 112: 9.880

Nợ TK 343112 120

Có TK 343111 10.000

Nợ TK 635 836,8

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 36,8

Nợ TK 635 839,91

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 39,91

Nợ TK 635 843,29

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 43,29

Nợ TK 343111 10.000

Có TK 111, 112 10.000

TRƯỜNG HỢP TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH CÓ CHIẾT KHẤU

Nếu lãi suất của những số tiền nợ tương tự là 10%/năm thì trái khoán được định vị nhỏng sau:

10.000 x 0,7152 + 800 x 2,48685 = 9.502,7.

Nếu vấn đề phân bổ chiết khấu trái khoán tiến hành theo phương thức mặt đường thẳng thì vấn đề phân chia ưu đãi và chi phí phát hành những năm theo bảng sau:

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ PHÁT HÀNH, CHIẾT KHẤU TRÁI PHIẾU

THEO PHƯƠNG PHÁPhường ĐƯỜNG THẲNG


*

Cách tính:

Chiết khấu phân bổ thường niên = 497,3/3 = 165,77Phí kiến thiết phân bổ thường niên = 120/3 = 40

Các cây bút tân oán tương quan trong năm 2015 như sau:

Nợ TK 111, 112: 9.382,7

Nợ TK 34312 497,3

Nợ TK 343112 120

Có TK 343111 10.000

Nợ TK 635 1.005,77

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 40

Có TK 34312 165,77

Nợ TK 343111 10.000

Có TK 111, 112 10.000

Nếu ưu tiên trái khoán được phân chia theo phương pháp lãi thực thì chi phí desgin cần được trừ ngoài số chi phí thu trường đoản cú trái khoán để tính ra Tỷ Lệ chi phí đi vay mượn thực tiễn cơ mà đơn vị nên đưa ra trả. Tỷ lệ ngân sách đi vay thực tiễn là Xác Suất lãi suất để ưu tiên các dòng vốn bắt buộc tkhô giòn tân oán cho các trái nhà bằng với số chi phí thực chiếm được từ bỏ kiến tạo trái phiếu. Với những lên tiếng đang đến thì Tỷ Lệ ngân sách đi vay mượn thực tiễn khi xây cất trái phiếu của công ty A là 10,5%. Ta có bảng phân bổ ngân sách xuất bản, ưu đãi trái phiếu nlỗi sau:

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ PHÁT HÀNH, CHIẾT KHẤU TRÁI PHIẾU

THEO PHƯƠNG PHÁP.. LÃI THỰC


*

Giải say mê biện pháp tính:

Ngân sách tài chính ghi nhấn hàng năm=Giá trị ghi sổ trái phiếu đầu nămxTỷ lệ chi phí đi vay mượn thực tế (10,5%)

Tổng ưu đãi và phí tổn desgin phân bổ=túi tiền tài bao gồm ghi nhậnTiền lãi trái phiếu chi trả bằng tiền

Các cây bút toán thù tương quan mang lại số trái phiếu nàgiống hệt như sau:

Nợ TK 111, 112: 9.382,7

Nợ TK 34312 497,3 Nợ TK 343112 120

Có TK 343111 10.000

Nợ TK 635 985,59

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 36,08

Có TK 34312 149,51

Nợ TK 635 1.005,08

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 39,87

Có TK 34312 165,21

Nợ TK 635 1.005,08

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 39,87

Có TK 34312 165,21

Nợ TK 343111 10.000

Có TK 111, 112 10.000

TRƯỜNG HỢPhường. PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÓ PHỤ TRỘI

Nếu lãi suất của những số tiền nợ tương tự là 6% thì trái phiếu được định giá nhỏng sau:

10.000 x 0,83692 + 800 x 2,67301 = 10.534,6.

do đó vào trường phù hợp công ty xuất bản trái khoán có phụ trội với mức phú trội của trái phiếu là: 10.534,6 – 10.000 = 534,6

Nếu đơn vị A thực hiện phân bổ phụ trội với chi phí tạo theo phương pháp đường thẳng thì khoản phụ trội với chi phí xây cất phân chia theo bảng sau:

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ PHÁT HÀNH, PHỤ TRỘI TRÁI PHIẾU

THEO PHƯƠNG PHÁPhường ĐƯỜNG THẲNG


*

Các cây viết tân oán phản ánh trong thời điểm năm ngoái nlỗi sau:

Nợ TK 111, 112: 10.414,6

Nợ TK 3411 120

Có TK 34311 1 10.000

Có TK 34313 534,6

Nợ TK 635 661,8

Nợ TK 34313 178,2

Có TK 111, 112 800

Có TK 343112 40

Nếu đơn vị A tiến hành phân bổ prúc trội cùng ngân sách thành lập theo phương thức lãi thực thì tỷ lệ ngân sách đi vay mượn thực tiễn là 6,436% và có bảng phân chia sau:

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ PHÁT HÀNH, CHIẾT KHẤU TRÁI PHIẾU

THEO PHƯƠNG PHÁP LÃI THỰC

Các cây viết toán thù liên quan cho khoản trái khoán kiến tạo này như sau:

Nợ TK 111, 112: 10.414,6

Nợ TK 3431112 120

Có TK 343111 10.000

Có TK 34313 534,6

Nợ TK 635 670,33

Nợ TK 34313 167,21

Có TK 111, 112 800

Có TK 343112 37,53

Nợ TK 635 661,98

Nợ TK 34313 177,97

Có TK 111, 112 800

Có TK 343112 39,95

Nợ TK 635 653,10

Nợ TK 34313 189,42

Có TK 111, 112 800

Có TK 343112 42,52

Nợ TK 343111 10.000

Có TK 111, 112 10.000

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Sở Tài bao gồm (2014), Thông tứ số 200/2014/TT-BTC – Hướng dẫn kế toán doanh nghiệp


Chuyên mục: Đầu tư