Báo cáo kết quả hoạt đông kinh doanh của công ty

     

Báo cáo kết quả hoạt động sale là báo cáo tài chủ yếu tổng hòa hợp, phản chiếu bao quát tình hình và tác dụng kinh doanh trong một kỳ hoạt động vui chơi của công ty lớn với chi tiết cho các chuyển động sale chủ yếu. Nói bí quyết khác report kết quả hoạt động kinh doanh là phương tiện trình diễn tài năng có lãi và hoàn cảnh hoạt động marketing của khách hàng.

Bạn đang xem: Báo cáo kết quả hoạt đông kinh doanh của công ty

  – Tính cân nặng đối: Báo cáo kết quả hoạt động marketing được lập dựa vào tính phẳng phiu thân doanh thu, ngân sách và công dụng marketing. Có thể tổng quan bình thường tính phẳng phiu của báo cáo công dụng marketing qua bí quyết sau:

*
*
*
*
*
*

Báo cáo kết quả chuyển động marketing gồm tất cả 5 cột:

– Cột số 1 : Các chỉ tiêu report.

– Cột số 2: Mã số của các chỉ tiêu tương xứng.

– Cột số 3: Số hiệu khớp ứng với các tiêu chí của report này được biểu thị tiêu chuẩn trên Bản thuyết minh report tài bao gồm.

– Cột số 4: Tổng số gây ra vào kỳ báo cáo năm.

– Cột số 5: Số liệu của năm ngoái (nhằm so sánh).

Nội dung các chỉ tiêu vào Báo cáo tác dụng chuyển động sale như sau: 

(1) Doanh thu bán hàng cùng cung ứng hình thức dịch vụ (Mã số 01) :

Chỉ tiêu này đề đạt tổng lệch giá bán sản phẩm hoá, thành phđộ ẩm, BDS chi tiêu với hỗ trợ hình thức trong những năm report của người sử dụng.

(2) Các khoản sút trừ doanh thu (Mã số 02):

Chỉ tiêu này phản chiếu tổng hợp các khoản được ghi sút trừ vào tổng lợi nhuận trong những năm, bao gồm: những khoản ưu đãi thương mại, giảm giá sản phẩm bán, hàng bán bị trả lại và thuế tiêu thú đặc biệt, thuế xuất khẩu…

(3) Doanh thu thuần về bán sản phẩm cùng cung ứng hình thức dịch vụ (Mã số 10):

Chỉ tiêu này phản ánh số doanh thu bán hàng hoá, thành phẩm, Bất Động Sản Nhà Đất chi tiêu và hỗ trợ các dịch vụ đã trừ những khoản trừ.

Mã số 10 = Mã số 01 – Mã số 02.

(4) Giá vốn sản phẩm chào bán (Mã số 11):

Chỉ tiêu này đề đạt tổng giá chỉ vốn của hàng hoá, Bất Động Sản đầu tư chi tiêu, giá thành cung ứng của thành phđộ ẩm sẽ buôn bán, ngân sách trực tiếp của khối lượng dịch vụ dứt đang cung ứng, chi phí không giống được tính vào giá vốn hoặc ghi tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá vốn sản phẩm buôn bán vào kỳ báo cáo.

(5) Lợi nhuận gộp về bán hàng cùng cung cấp các dịch vụ (Mã số 20):

Chỉ tiêu này đề đạt số chênh lệch thân lệch giá thuần về bán hàng hoá, thành phẩm, Bất Động Sản đầu tư chi tiêu với hỗ trợ dịch vụ với cái giá vốn hàng cung cấp tạo ra vào kỳ báo cáo.

Mã số 20 = Mã số 10 – Mã số 11.

(6) Doanh thu vận động tài chủ yếu (Mã số 21):

Chỉ tiêu này phản ảnh lợi nhuận chuyển động tài bao gồm thuần (Tổng doanh thu trừ (-) Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp (trường hợp có) liên quan cho hoạt động khác) tạo ra vào kỳ báo cáo của công ty.

(7) túi tiền tài chính (Mã số 22):

Chỉ tiêu này đề đạt tổng ngân sách tài thiết yếu, gồm chi phí lãi vay mượn đề nghị trả, chi phí phiên bản quyền, ngân sách hoạt động liên doanh,… tạo ra trong kỳ report của chúng ta.

Xem thêm: Chi Phí Sử Dụng Vốn ( Cost Of Capital Là Gì ? Và Các Phương Pháp Xác Định?

giá thành lãi vay mượn (Mã số 23):

Chỉ tiêu này phản ảnh chi phí lãi vay mượn đề xuất trả được tính vào ngân sách tài thiết yếu vào kỳ báo cáo. Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này được địa thế căn cứ vào Sổ kế tân oán cụ thể Tài khoản 635.

(8) Chi phí bán hàng (Mã số 24):

Chỉ tiêu này đề đạt tổng ngân sách bán sản phẩm hoá, thành phẩm sẽ buôn bán, hình thức dịch vụ sẽ cung ứng gây ra vào kỳ báo cáo.

(9) Ngân sách chi tiêu cai quản doanh nghiệp (Mã số 25):

Chỉ tiêu này đề đạt tổng chi phí cai quản công ty lớn phát sinh trong kỳ report.

(10) Lợi nhuận thuần từ hoạt động sale (Mã số 30):

Chỉ tiêu này phản chiếu kết quả vận động kinh doanh của công ty trong kỳ báo cáo.

(11) Thu nhập không giống (Mã số 31) :

Chỉ tiêu này phản ánh những khoản thu nhập cá nhân không giống (Sau Lúc đã trừ thuế GTGT bắt buộc nộp tính theo phương pháp trực tiếp), tạo ra trong kỳ báo cáo.

(12) Chi phí khác (Mã số 32):

Chỉ tiêu này đề đạt tổng những khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ report.

(13) Lợi nhuận không giống (Mã số 40):

Chỉ tiêu này phản chiếu số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác (sau khí vẫn trừ thuế GTGT phải nộp tính theo cách thức trực : tiếp) với chi phí không giống tạo nên vào kỳ report.

Mã số 40 = Mã số 31 – Mã số 32.

(14) Tổng lợi tức đầu tư kế toán thù trước thuế (Mã số 50) :

Chỉ tiêu này phản ánh toàn bô ROI kế tân oán thực hiện trong thời điểm report của người sử dụng trước khi trừ ngân sách thuế thu nhập công ty từ vận động sale, hoạt động khác tạo nên vào kỳ report.

Mã số 50 – Mã số 30 + Mã số 40.

(15) Chi phí thuế thu nhập công ty lớn hiện hành (Mã số 51):

Chỉ tiêu này phản chiếu ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh trong thời hạn báo cáo.

(16) Ngân sách chi tiêu thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp lớn hoãn lại (Mã số 52):

Chỉ tiêu này phản ảnh ngân sách thuế thu nhập công ty hoãn lại hoặc thu nhập cá nhân hoãn lại phát sinh những năm report.

(17) Lợi nhuận sau thuế thu nhập công ty (Mã số 60):

Chỉ tiêu này phản ánh tổng thể lợi tức đầu tư thuần (hoặc lỗ) sau thuế tự những buổi giao lưu của công ty (sau khi trừ ngân sách thuế thu nhập cá nhân doanhnghiệp) phát sinh những năm báo cáo.


Chuyên mục: Đầu tư