Asking price là gì, tầm quan trọng 2 loại giá này trong forex

     
the amount of money someone wants when they sell something, especially a building or a piece of land:


Bạn đang xem: Asking price là gì, tầm quan trọng 2 loại giá này trong forex

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use trường đoản cú bacninhtrade.com.vn.Học các từ bỏ bạn phải giao tiếp một biện pháp tự tin.


All in all, an impressive sầu achievement and worth the asking price of £24.50 for this interactivity alone.
Those companies have the premises on their books at a book value that is kept artificially high because they keep their rental asking price high.
That justification has disappeared now that the destruction of democracy is the asking price for a cessation of violence.
The internet parcels had divided the land into 236 individual plots and the asking price was between £3,000 and £6,000 a plot.
Details must be recorded, and traders are asked khổng lồ be suspicious of any chiến thắng for which the asking price does not equate with market value.
Các cách nhìn của những ví dụ ko bộc lộ quan điểm của những chỉnh sửa viên bacninhtrade.com.vn bacninhtrade.com.vn hoặc của bacninhtrade.com.vn University Press tốt của các công ty cấp phép.
*

khổng lồ accept that you will reduce your demands or change your opinion in order to lớn reach an agreement with someone

Về vấn đề này


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Sole Là Gì, Nghĩa Của Từ Sole, Nghĩa Của Từ Soles Trong Tiếng Việt

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban chuột Các ứng dụng search tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập bacninhtrade.com.vn English bacninhtrade.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ cùng Riêng tư Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Đầu tư