Amortized cost là gì, Định nghĩa và giải thích Ý nghĩa

     

IFRS 9 đề cập đến bài toán phân nhiều loại gia tài tài bao gồm với nợ bắt buộc trả, ghi thừa nhận ban đầu, Đánh Giá ban đầu và tiếp theo sau. Đối cùng với đa số vụ việc còn lại ko được đề cùa đến trong IFRS 9, áp dụng chuẩn chỉnh mực IAS 39.

Bạn đang xem: Amortized cost là gì, Định nghĩa và giải thích Ý nghĩa

Đang xem: Amortized cost là gì

Phạm vi áp dụng

IFRS 9 được áp dụng đối với cả các mức sử dụng tài bao gồm, trừ: Đầu tư vào những chủ thể con, công ty links cùng những liên doanh.

Nội dung loài kiến thức

I. Ghi dìm lý lẽ tài chủ yếu (Recognition of financial instruments)

1. Ghi thừa nhận lúc đầu (Initial recognition)

Financial asset cùng Financial liability cần được ghi dìm trong bảng bằng vận kế toán lúc doanh nghiệptmê say gia những thỏa thuận giao thương mua bán những biện pháp tài chính được triển khai theo hợp đồng.

2. Ghi sút (Derecognition)

Ghi giảm hiện tượng tài chính là câu hỏi đào thải các mức sử dụng tài thiết yếu đã ghi nhận trước kia ngoài báo cáo tài thiết yếu của người sử dụng.

Xem thêm:

*

Có thể chỉ 1 phần của gia sản tài chủ yếu hoặc nợ buộc phải trả bị bỏ ghi thừa nhận, ví như thỏa mãn các điều kiện sau:

Dòng chi phí được xác định vắt thể; hoặcXác định được tỉ lệ thành phần tương ứng vào dòng vốn.

Ví dụ: Một doanh nghiệp lớn nắm giữ trái khoán thì doanh nghiệp đó gồm 2 quyền hiếm hoi tương quan đến dòng vốn lấn sân vào doanh nghiệp

Liên quan tiền đến giá trị thuở đầu (Face value of bond)Liên quan lại cho lãi vay mượn (Interest)

Doanh nghiệp đó trọn vẹn có thể lựa chọn bán quyền thu tiền lãi vay mượn cho 1 bên sản phẩm cha, sót lại vẫn duy trì quyền nhận lại toàn bộ giá trị Face value của trái khoán kia.

Lúc ghi sút pháp luật tài thiết yếu, khoản chi phí bao gồm trong Net profit or loss vào kỳ được xác định nhỏng sau:

Carrying amount của asset/liability (hoặc một phần) được chuyển nhượng bàn giao X

Trừ đi: Proceeds received/paid (X)

Chênh lệch (sẽ được hạch toán vào P&L) X

II. Đo lường giải pháp tài bao gồm (Measurement of financial instrument)

1. Measurement of Financial assets (Bên mua gia sản tài chính)

a. Debt instrument (Công cầm cố nợ)

Ghi nhận ban đầu: Debt instrument luôn được ghi nhấn thuở đầu theo Fair value (số tiền thực chi):

Fair value của những khoản buộc phải trả (market value) + giá cả gây ra liên quan trực tiếp

Sau ghi nhận ban đầu: Debt instrument được phản ảnh theo Amortised cost hoặc Fair value:Financial asmix được khẳng định theo Amortised cost: Khi Financial asphối được chi tiêu nắm giữ nhằm thu tiền lãi cho tới ngày đáo hạn (Held khổng lồ maturity investment):

OB + Interest income – Interest received

Note:

Interest income (Thu nhập lãi vay): thu nhập từ lãi vay thực tiễn nhưng mà fan giải ngân cho vay nhận thấy. Do kia, Interest income được xem theo effective rate (lãi suất vay thực tế).Interest received (Lãi vay dìm được): bạn tạo áp dụng để tính tiền lãi hàng kỳ. Do kia, Interest received được xem theo lãi vay danh nghĩa.Financial asphối được khẳng định theo Fair value through other comprehensive sầu income: Lúc Financial asset được sở hữu nhằm thu lãi cho đến ngày đáo hạn tuy nhiên hoàn toàn có thể chuẩn bị bán nếu việc cung cấp kia bỏ túi ích lợi cao hơn (Available for sale).


Chuyên mục: Đầu tư