danh ba

Tỷ lệ sử dụng vật liệu xây không nung sẽ quy định theo vùng miền

Đây là một trong những nội dung đổi mới được ghi nhận tại Thông tư sửa đổi Thông tư 09/2012/TT-BXD (Thông tư 09) quy định sử dụng vật liệu xây không nung (VLXKN) trong các công trình xây dựng đang được Bộ Xây dựng hoàn thiện và chuẩn bị ban hành - Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng Phạm Văn Bắc khẳng định.

Việc sửa đổi là do Thông tư 09 được Bộ Xây dựng ban hành trong bối cảnh mới đưa vào sử dụng VLXKN, chưa nghiên cứu được điều kiện cụ thể của từng vùng miền.

Trong khi đó, trên thực tế, có những vùng miền có điều kiện phát triển VLXKN tốt, ngược lại có những vùng miền điều kiện không thuận lợi. Bởi vậy, khi Thông tư 09 quy định nhất loạt trong phạm vi toàn quốc thì tính khả thi không cao.

Mặt khác, việc khuyến khích phát triển vật liệu xây không nung tại nhiều địa phương chưa mạnh, do đó, cần sửa đổi Thông tư 09 cho phù hợp với điều kiện thực tế và nhằm khuyến khích phát triển VLXKN mạnh hơn nữa.
 


Tỷ lệ sử dụng vật liệu xây không nung sẽ quy định theo vùng miền. Ảnh minh hoạ.


Theo Vụ trưởng Phạm Văn Bắc, dự thảo Thông tư sửa đổi lần này có một số điểm mới. Đặc biệt là quy định cụ thể tỷ lệ sử dụng VLXKN trong các công trình xây dựng theo từng vùng miền trong phạm vi toàn quốc. Về tổng thể, tỷ lệ sử dụng VLXKN có một số khu vực có giảm đi so với quy định tại Thông tư 09.

Quy định việc sử dụng VLXKN đối với tất cả các công trình xây dựng, bao gồm cả công trình vốn nhà nước cũng như công trình vốn ngoài ngân sách cũng được điều chỉnh quy định tỷ lệ.

Trước đây, Thông tư 09 không quy định chế độ báo cáo đối với cơ sở sử dụng VLXD nên trong quá trình thẩm tra, kiểm soát, không rõ được tình trạng sử dụng VLXKN trong công trình xây dựng trên địa bàn như thế nào.

Sau khi sửa đổi, Thông tư mới sẽ quy định đối với công trình sử dụng VLXKN phải báo cáo số liệu cho cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương theo định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm. Trên cơ sở đó, địa phương sẽ tập hợp và báo cáo Bộ Xây dựng.

Ông Phạm Văn Bắc cho biết, Thông tư sửa đổi quy định cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương và Bộ Xây dựng định kỳ thanh tra, kiểm tra. Việc xử lý các vi phạm được đề xuất theo quy định của Nghị định 121/2014/NĐ-CP (xử phạt hành chính trong lĩnh vực xây dựng).

Hiện Bộ Xây dựng đã nghiên cứu hoàn thiện dự thảo sửa đổi Nghị định 121/2014/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực xây dựng; trong đó đề xuất các mức xử phạt gấp 1,5 – 2 lần so với mức hiện hành.

Dự thảo này đang trình Chính phủ ban hành. Như vậy, chế tài xử phạt sẽ nghiêm minh hơn để việc chấp hành các quy định về sử dụng sản phẩm VLXKN phát huy hiệu quả hơn trong thực tế.

                                                    Nguồn: Vatlieuxaydung.org.vn

Các tin khác