danh ba

Tổng quan thị trường xi măng trong nước 6 tháng đầu năm 2017

Theo thống kê của Hiệp hội Xi măng Việt Nam (VNCA) và các bộ, ngành chức năng, trong 6 tháng đầu năm 2017, tình hình sản xuất và tiêu thụ xi măng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2016; trong khi đó giá xi măng vẫn duy trì ổn định.

1. Tình hình sản xuất:

Thống kê của VNCA cho biết, 6 tháng đầu năm, tổng sản lượng xi măng của toàn ngành đạt 31,02 triệu tấn; so với cùng kỳ năm 2016, giảm 5,72%.

Trong đó, sản lượng xi măng của từng khối trong 6 tháng đầu năm cụ thể như sau: khối Vicem đạt 10,44 triệu tấn, chiếm tỉ trọng 33,65%; khối Liên doanh đạt 9,47 triệu tấn, chiếm tỉ trọng 30,54%, khối các Công ty - Tập đoàn đạt 11,18 triệu tấn, chiếm tỉ trọng 35,81% trong tổng sản lượng của toàn ngành.

Tính riêng trong tháng 6/2017, toàn ngành đã sản xuất được 4,98 triệu tấn xi măng, giảm 10,67% so với tháng 5/2017; trong đó, khối Vicem sản xuất được1,63 triệu tấn, khối Liên doanh sản xuất đạt 1,46 triệu tấn và khối Công ty - Tập đoàn sản xuất được 1,9 triệu tấn.
 


2. Tình hình tiêu thụ

6 tháng đầu năm, tổng lượng tiêu thụ xi măng và clinker của toàn ngành đạt 38,25 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2016.

Tính riêng trong tháng 6/2017, lượng tiêu thụ xi măng và clinker của toàn ngành đạt 5,89 triệu tấn, giảm 15,2% so với tháng 5/2017 và tăng 4% so với cùng kỳ năm 2016.

Tiêu thụ nội địa

6 tháng đầu năm, tổng lượng xi măng tiêu thụ nội địa toàn xã hội đạt 28,7 triệu tấn, mức tiêu thụ này tương đương với mức tiêu thụ trong 6 tháng đầu năm 2016.

Trong đó, lượng tiêu thụ nội địa của Vicem trong 6 tháng đầu năm đạt 10,11 triệu tấn, khối liên doanh đạt 8,53 triệu tấn và khối Công ty - Tập đoàn đạt 10,06 triệu tấn.
 


Tính riêng trong tháng 6, tổng lượng xi măng tiêu thụ nội của toàn xã hội đạt 4,62 triệu tấn, giảm 13% so với tháng 5/2017 và giảm 4% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó, lượng tiêu thụ của Vicem đạt 1,58 triệu tấn, khối liên doanh đạt 1,43 triệu tấn và khối Công ty - Tập đoàn đạt 1,6 triệu tấn.

Xuất khẩu:

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 6 tháng đầu năm 2017, Việt Nam đã xuất khẩu được 9,5 triệu tấn xi măng và clinker, trị giá xuất khẩu thu về đạt 330,8 triệu USD; tăng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2016, với mức tăng tương ứng 19,9% và 12,4%.

Tính riêng trong tháng 6/2017, Việt Nam đã xuất khẩu được 1,27 triệu tấn xi măng và clinker, giảm 23,5% so với tháng 5; trị giá xuất khẩu thu về đạt gần 44 triệu USD, giảm 25,1% so với tháng 5/2017.

6 tháng đầu năm 2017, Bangladesh và Phillippin vẫn là hai thị trường xuất khẩu xi măng và clinker lớn nhất của Việt Nam; trong đó trị giá xuất khẩu xi măng và clinker sang thị trường Bangladesh trong 6 tháng đầu năm chiếm tỉ trọng 35,2% và thị trường Phillippin chiếm tỉ trọng 33,8% trong tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng này.


Số liệu xuất khẩu clinker và xi măng trong 6 tháng đầu năm 2017 tại một số thị trường chính:


3. Diễn biến giá

Theo báo cáo của Sở Tài chính các tỉnh, thành phố, giá bán lẻ xi măng tháng 6/2017 cơ bản ổn định so với tháng 5/2017; tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung hiện phổ biến từ 1.050.000-1.550.000 đồng/tấn; tại các tỉnh miền Nam phổ biến từ 1.460.000-1.850.000 đồng/tấn.

Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính) cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2017, giá các loại xi măng tại các nhà máy cơ bản ổn định so với cuối năm 2016. Nguyên nhân do giá nguyên vật liệu đầu vào, chi phí sản xuất cơ bản ổn định nên các nhà máy sản xuất kinh doanh xi măng cơ bản giữ ổn định giá bán. Cụ thể giá bán tại nhà máy của các công ty xi măng thuộc Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam như sau:


ĐVT: đồng/tấn
STT Đơn vị Chủng loại XM (bao) 6 tháng đầu năm 2017 Tháng 12/2016 Chênh lệch (+/-)
1 Công ty xi măng Hoàng Thạch PCB30 1.270.000 1.270.000 0
2 Công ty xi măng Hải Phòng PCB30 1.270.000 1.270.000 0
3 Công ty xi măng Bút Sơn PCB30 1.270.000 1.270.000 0
4 Công ty xi măng Bỉm Sơn PCB30 1.270.000 1.270.000 0
5 Công ty xi măng Tam Điệp PCB40 1.170.000 1.170.000 0
6 Công ty xi măng Hoàng Mai PCB40 1.250.000 1.250.000 0
7 Công ty xi măng Hải Vân PCB40 1.325.000 1.325.000 0
8 Công ty xi măng Hà Tiên 1 PCB40 1.705.000 1.705.000 0
 

Nguồn: Cục Quản lý Giá


Giá xi măng xuất khẩu tại Hòn Gai 6 tháng đầu năm 2017 cơ bản ổn định so với cuối năm 2016, dao động ở mức 46,5 USD/tấn; giá clinker xuất khẩu ở mức 30 USD/tấn FOB Cẩm Phả.

Theo dự báo của Cục Quản lý giá, trong các tháng còn lại trong năm 2017, giá bán xi măng tại các doanh nghiệp sản xuất xi măng cơ bản sẽ vẫn giữ ổn định.

Nguồn: vatlieuxaydung.org.vn

Các tin khác