Giao thương

Tìm đối tác

Chúng tôi có nhà máy sản xuất bao bì tại KCN Quế Võ II, Bắc Ninh. Hiện tại đang dư công suất và nhân lực. Nhằm duy trì công ăn việc làm, tận dụng công suất dây truyền thiết bị, mặt bằng kho bãi,... Muốn hợp tác với các tổ chức cá nhân có nhu cầu thuê gia công, mặt bằng kho bãi, thiết bị...
Xin liên hệ: Nguyễn Thanh Bình 0904201468