Giao thương

Phần mềm kế toán Simba (3.330.000 VNĐ)

Công ty Cổ phần phát triển phần mềm ASIA là đơn vị có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp phần mềm kế toán cho các đơn vị doanh nghiệp. Simba là sản phẩm phần mềm kế toán đóng gói phù hợp cho các doanh nghiệp có qui mô vừa và nhỏ. Thông tin liên hệ: Dương Đình Kỷ - Phòng kinh doanh (ĐT:0988.429.314)