Giao thương

Mời tham gia Hội chợ Thương mại Kinh Bắc 2012 chào mừng kỷ niệm 15 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện văn bản chỉ đạo số 105/UBND-VX ngày 17/01/2012 của Chủ Tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc tổ chức "Triển lãm thành tựu KTXH tỉnh Bắc Ninh và Hội chợ Thương mại Kinh Bắc 2012" chào mừng kỷ niệm 15 năm tái lập tỉnh, Trung tâm Xúc Tiến Thương Mại( Sở Công Thương Bắc Ninh)phối hợp với Công ty Du lịch Hội chợ Quốc tế TCI tổ chức " Hội chợ Thương mại Kinh Bắc 2012"
-Thời gian: Từ ngày 22/03/2012 đến ngày 28/03/2012.
-Địa điểm: Trung tâm Văn hoá Kinh Bắc- Thành phố Bắc Ninh.
- Quy mô Hội chợ: Khoảng 300 gian hàng tiêu chuẩn.
Trung tâm Xúc tiến Thương mại Bắc Ninh trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp, cơ sở Sản xuất kinh doanh trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia Hội chợ.
Chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Trung tâm Xúc tiến Thương mại Bắc Ninh
Số 10 Lý Thái Tổ , Thành Phố Bắc Ninh
Điện thoại: 0241.3826.876
Mobile: 0979.926.983/0916.848.277