Giao thương

may dong phuc gia canh tranh

cty chung toi chuyen may dong phuc thoi trang trong va ngoai nuoc ,gia canh tranh doi ngu nhan vien ky thuat nhyeu nam kinh nghien .den doi chung toi quy cty thay hai long .l//he thanhdatphat.com.vn 02143676688