Giao thương

Công nghệ in hình lên vải khổ lớn với máy ép thủy lực

http://www.vietco.com/usercp/list_ads.php?result=success&ads_id=49391