Giao thương

can tjm doj tac nganh may

cty thanh dat phat chuyen san xuat va gja cong cac mat hang may trong nuoc va nuoc ngoai .can tjm doi tac hop tac san xuat .l/h wwwthanhdatphat.com.vn