Giao thương

Bán xe đạp tre made in Viet Nam

Xe đạp tre đầu tiên tại Việt Nam mang thương hiệu XuanLai Bike được sản  xuất bởi công ty cổ phần giải pháp Xuân Lai
http://banchay.com/uploads/product/banchay_com_1355415652_xe-dap-tre-dia-hinh.jpg
http://banchay.com/uploads/product/banchay_com_1355415659_xe-dap-tre-dia-hinh-1.jpg
http://banchay.com/uploads/product/banchay_com_1355415667_xe-dap-tre-dia-hinh-2.jpg
http://banchay.com/uploads/product/banchay_com_1355415674_xe-dap-tre-dia-hinh-3.jpg
http://xuanlai.com/uploads/12A_0067.JPG

Công ty cổ phần giải pháp Xuân Lai
Địa chỉ : thôn Xuân Lai, xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại : 0983 267 103
Email : info@xuanlai.com
Website: http://xuanlai.com
http://banchay.com