Giao thương

Bacninh.vnaz.vn - Website làng nghề Bắc Ninh - Danh nhân Bắc Ninh - Quan họ Bắc Ninh

Phát triển làng nghề truyền thống đã và đang là bước đi đúng đắn để thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương ở Bắc Ninh và được tỉnh đề ra chủ trương khôi phục và phát triển. Hiện nay ở Bắc Ninh còn khoảng 32 làng nghễ truyền thống. Trong số đó phải kể đến như đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ, Tranh dân gian Đông Hồ, Gốm sứ Phù Lãng, đúc đồng Đại Bái, mây tre Xuân Lai...Những năm qua, làng nghề truyền thống không những tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động ở nông thôn mà còn hạn chế sự di dân tự do ra thành thị, huy động được nguồn lực trong dân, sử dụng nguồn tài nguyên sẵn có tại địa phương, giữ gìn bản sắc văn hóa lâu đời của dân tộc, thu hẹp khoảng cách mức sống giữa nông thôn và thành thị.