danh ba

Thông báo hỗ trợ xây dựng website năm 2016

Trung tâm xúc tiến thương mại Bắc Ninh Năm 2016 Hỗ trợ xây dựng 05 website thương mại điện tử cho các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Kính gửi: Các doanh nghiệp, cơ sở SXKD trên địa bàn

Thực hiện Quyết định số 1040/QĐ-BCT ngày 18/03/2016 của Bộ Công thương về việc phê duyệt các đề án thuộc chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2016.

Trung tâm xúc tiến Thương mại (Sở Công thương Bắc Ninh) được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện đề án “Xây dựng website hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh phát triển thương mại điện tử”, kế hoạch năm 2016 hỗ trợ xây dựng 05 website cho doanh nghiệp trong tỉnh.

Chi phí hỗ trợ thiết kế xây dựng website gồm: Chi phí thiết kế website; chi phí đăng ký, duy trì tên miền và phí lưu trữ website trong một năm đầu tiên.

Trung tâm xúc tiến Thương mại trân trọng thông báo và kính mời Quý đơn vị có nhu cầu xây dựng website đăng ký thông tin theo mẫu đính kèm gửi về Trung tâm XTTM Bắc Ninh trước ngày 20/7/2016 theo địa chỉ:

 

Trung tâm xúc tiến Thương mại Bắc Ninh

Số 7, Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

ĐT: 0241.3826876/3870627   Mobile: 0976.157.615 (gặp Anh Bàng)

 

Rất mong được sự quan tâm hợp tác./.

Các tin khác