danh ba

Techcombank tăng vốn điều lệ từ trái phiếu chuyển đổi, trái chủ Techcombank lãi lớn

Theo Techcombank, 30 triệu trái phiếu được huy động vào hồi cuối năm 2010 của Techcombank được phép chuyển đổi sang cổ phiếu phổ thông với mức giá 13.683 đồng/ cổ phiếu, bằng 1/4 giá cổ phiếu của ngân hàng này hiện có trên sàn OTC.

Techcombank vừa có thông báo Nghị quyết hội đồng quản trị ngân hàng về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn 30 triệu trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 28/12/2010. 30 triệu trái phiếu này là loại trái phiếu có thể chuyển đồi thành cổ phần phổ thông, được Techcombank phát hành năm 2010 với mệnh giá 100.000 đồng/ trái phiếu, thời hạn 10 năm. Lượng tiền huy động được từ đợt phát hành trái phiếu này đã được đưa vào hoạt động kinh doanh từ cuối năm 2010.

Giá chuyển đổi ban đầu là 17.188,38 đồng/ cổ phần phổ thông, nhưng được giảm xuống sau khi Techcombank phát hành cổ phiếu thưởng năm 2011 do các điều khoản chống pha loãng của trái phiếu. Giá chuyển đổi giảm xuống còn 13.683,04 đồng/ cổ phần phổ thông. Số cổ phần mà người sở hữu trái phiếu nhận được khi chuyển đổi trái phiếu sẽ được tính theo tỷ lệ chuyển đổi là 7,3083.

Trong khi đó, giá cổ phiếu Techcombank (TCB) trên sàn OTC hiện vào khoảng 55.000 đồng. Như vậy với mức giá chuyển đổi là 13.688 đồng/ cổ phiếu thì trái chủ Techcombank đã lãi hơn 4 lần.

Theo kết quả đăng ký chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần, tổng giá trị mệnh giá trái phiếu đăng ký chuyển đổi là hơn 2.842 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu chuyển đối tối đa là hơn 207,7 triệu cổ phiếu với tổng giá trị mệnh giá là 2.077 tỷ đồng. Sau khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần, vốn điều lệ của Techcombank sẽ được nâng từ hơn 9.578 tỷ đồng lên hơn 11.655 tỷ đồng (tăng 21,68%). Sau đợt chuyển đổi trái phiếu này, tỷ lệ an toàn vốn của Techcombank sẽ được cải thiện hơn do chuyển từ vốn cấp 2 sang vốn cấp 1.

Nguồn: cafef.vn

Các tin khác