danh ba

Quảng Ngãi: Chuyển đổi đất lúa sang trồng rau màu

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi, trong những năm gần đây, tình hình nắng nóng gay gắt, hạn hán diễn ra liên tục làm thiếu nước tưới cho cây trồng, nhất là trên chân đất lúa không chủ động nước tưới trong vụ Hè. Do đó, việc định hướng chuyển đổi đất lúa sang trồng cây rau màu trong vụ Hè ở Quảng Ngãi là hết sức cần thiết và cấp bách.

Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo của các huyện, thành phố diện tích chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác, tăng dần theo từng năm, cụ thể:
- Tổng diện tích đất lúa chuyển đổi sang cây trồng cạn từ năm 2013 đến năm 2016 là 3.265 ha, trong đó, vụ Đông Xuân 1.002 ha, vụ Hè Thu 2.263 ha.
- Một số mô hình điển hình đã được thực hiện, như:
+ Mô hình chuyển sang trồng ngô và rau các loại tại xã Đức Thắng, Đức Nhuận của huyện Mộ Đức và một số xã của huyện Ba Tơ, huyện Nghĩa Hành, với tổng diện tích là 54,1 ha, đạt giá trị thu hoạch trên 60-80 triệu đồng/ha.
+ Mô hình chuyển sang trồng rau các loại tại một số xã của huyện Bình Sơn với diện tích là 103ha, trong đó cây ớt đạt giá trị thu nhập từ 200 - 300 triệu đồng/ha; chuyển sang trồng ngô, lạc và rau các loại là 143 ha, đạt giá trị thu hoạch trên 70 - 80 triệu đồng/ha...
- Về hiệu quả của các loại cây trồng chuyển đổi trên đất lúa, qua tính toán cho thấy:
+ Lợi nhuận từ các cây trồng cạn so với cây lúa (trên cùng chân đất không chủ động nước): cây ngô tăng 1,7 lần, cây đậu các loại tăng 2,6 lần, và cây lạc tăng 2,8 lần.
+ Tỷ suất lợi nhuận thu được trên chi phí đầu tư cho 1 ha: cây lúa: 37,5%, cây ngô: 76,8%, cây lạc 69,6% và cây đậu các loại: 116,4%.
Như vậy, các chỉ tiêu trên cho thấy, tính hiệu quả vượt trội của cây trồng cạn so với cây lúa trên cùng chân đất. Đa số nông dân đều hưởng ứng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và làm đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp. Nhiều giống cây trồng cạn hiện nay khá phù hợp trên chân đất lúa thiếu nước, cho năng suất, hiệu quả cao, làm tăng thu nhập cho người nông dân./ T.H

T.H

 

Các tin khác