danh ba

Petrolimex lãi trước thuế gần 4.880 tỷ đồng năm 2017

Theo thông tin từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), năm 2017, tổng doanh thu thuần hợp nhất là 155.651 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2016.

Doanh thu tăng chủ yếu do giá dầu thô thế giới bình quân năm 2017, tăng 17,4% so với năm 2016 (giá bình quân năm 2016 là 43,30 USD/thùng). Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế toàn đơn vị là 4.877 tỷ đồng, đạt 104,2% kế hoạch và bằng 77% so với năm trước.

Trong đó, lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh xăng dầu của toàn Tập đoàn là 2.492 tỷ đồng, tương đương 51% tổng lợi nhuận hợp nhất. Các hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 2.385 tỷ đồng, tương đương 49% tổng lợi nhuận hợp nhất.

                                                                      - Nguồn: xangdau.net -

Các tin khác