danh ba

Mời tham gia Hội nghị tập huấn

Thực hiện Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt chương trình xúc tiến Thương mại và chương trình hỗ trợ xây dựng Thương hiệu cho các doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh năm 2017.

Sở Công thương Bắc Ninh giao Trung tâm Xúc tiến thương mại phối hợp tổ chức 02 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức:

* Hội nghị tập huấn "nâng cao kiến thức an toàn thực phẩm và xây dựng thương hiệu sản phẩm bún Khắc Niệm" cho các doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất kinh doanh bún trên địa bàn phường Khắc Niệm. 

Thời gian: 7h30, ngày 10/05/2017 (thứ tư)

Địa điểm:  Hội trường UBND phường Khắc Niệm, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 

+ Đăng ký tham dự: trước ngày 06/05/2017, điện thoại: 02413.823326 (gặp đồng chí Hồng)

* Hội nghị tập huấn "kỹ năng bán hàng văn minh thương mại" cho các doanh nghiệp, siêu thị, cửa hàng tự chọn, hộ kinh doanh bán lẻ trên địa bàn thị xã Từ Sơn.

+ Thời gian: 7h30, ngày 18/5/2017 (Thứ 5)

+ Địa điểm: Hội trường UBND thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Đăng ký tham dự: trước ngày 16/05/2017, điện thoại: 02413.823326 (gặp đồng chí Mạnh)

Trung tâm XTTM trân trọng kính mời Quý đơn vị cử đại diện tham dự hội nghị trên.   

Trân trọng!

Các tin khác