danh ba

Mời tham dự Hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý và kỹ năng bán hàng văn minh thương mại trong chợ truyền thống địa phương

Thực hiện Quyết định số 2009/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh V/v phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại và chương trình hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2018.

Sở Công thương Bắc Ninh giao Trung tâm XTTM phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý và kỹ năng bán hàng văn minh thương mại trong chợ truyền thống địa phương.
- Thời gian: 7h30 ngày 20/6/2018
- Địa điểm: Hội trường Tầng 4 - Sở Công thương Bắc Ninh - Số 7, Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh).
- Nội dung: Chương trình kèm theo
- Thành phần mời dự: Ban quản lý, tổ quản lý các chợ, doanh nghiệp, HTX, cửa hàng, hộ kinh doanh bán lẻ trong các chợ trên địa bàn tỉnh.
Sở Công thương kính mời các đơn vị cử đại diện tham dự hội nghị nêu trên.


Thông tin đăng ký xin điền theo mẫu đính kèm gửi về:

Trung tâm xúc tiến Thương mại

Địa chỉ: Số 7, Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh trước ngày 18/6/2018

Hoặc điện thoại xác nhận tham dự (Đ/c Bắc, Trung tâm XTTM, ĐT: 0969.258.165)./.

Các tin khác