danh ba

Lịch Hội chợ triển lãm năm 2018

LỊCH TỔ CHỨC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM - BẮC NINH 2018

 

       Đơn vị thực hiện: Trung tâm xúc tiến Thương mại - Sở Công Thương Bắc Ninh

Kính gửi: Quý doanh nghiệp

             Trung tâm XTTM xin thông báo Lịch tổ chức Hội chợ triển lãm năm 2018 để Quý doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh được biết và chủ động liên hệ đăng ký tham gia.

            Trân trọng./.

Stt Tên Hội chợ Quy mô Thời gian/Địa điểm
I. Tổ chức Hội chợ triển lãm tại Bắc Ninh
1 Phối hợp tổ chức Hội chợ người việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam - Bắc Ninh 2018 Hội chợ hưởng ứng cuộc vận động "Người VN ưu tiên dùng hàng VN" Nhằm tôn vinh DN, sản phẩm hàng hóa của Việt Nam và đưa sản phẩm hàng hóa tới người tiêu dung VN

Thời gian: Ngày 23 - 30/03/2018

Địa điểm: Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh

2 Hội chợ thực phẩm và đồ uống - Bắc Ninh 2018 Hội chợ thương mại, thực phẩm và đồ uống dành cho DN, cơ sở SXKD thực phẩm và đồ uống trong cả nước, quy mô dự kiến 300 gian hàng

Thời gian: Ngày 25/5 - 02/6/2018

Địa điểm: Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh

3 Phối hợp Tổ chức Triển lãm Công nghiệp và sản xuất - Việt Nam 2018 Triển lãm về Công nghiệp và sản xuất dành cho DN cả nước, quy mô dự kiến 200 gian hàng

Thời gian: 06 - 08/06/2018

Địa điểm: Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh

4 Tổ chức Hội chợ thương mại, nông nghiệp, làng nghề Bắc Ninh 2018 Hội chợ thương mại tổng hợp dành cho DN, cơ sở SXKD trong cả nước, quy mô dự kiến 300 gian hàng

Thời gian: Ngày 08-16/12/2018

Địa điểm: Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh

II. Tham gia Hội chợ tại các tỉnh, thành phố
1 Tổ chức khu trưng bày sản phẩm của doanh nghiệp Bắc Ninh tại “Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2018”
Tổ chức khu trưng bày sản phẩm của doanh nghiệp, cơ sở SXKD của địa phương.
Số lượng: 04 gian hàng
Thời gian: Tháng 11/2018
Địa điểm: Công viên Kỳ Bá, thành phố Thái Bình
2 Tổ chức khu trưng bày sản phẩm của doanh nghiệp Bắc Ninh tại "Hội chợ thương mại Quốc tế Việt - Trung (Lạng Sơn) 2018"
Tổ chức khu trưng bày sản phẩm của doanh nghiệp, cơ sỏ SXKD của địa phương.
Số lượng: 08 gian hàng

Thời gian: Tháng 12/2018

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ thương mại Lạng Sơn - TP Lạng Sơn

 

Các tin khác