danh ba

Kế hoạch hỗ trợ kinh phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho các doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh năm 2018

Thực hiện Quyết định số 2009/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại và Chương trình hỗ trợ xây dựng Thương hiệu cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2018.

Trung tâm Xúc tiến Thương mại (Sở Công thương Bắc Ninh) tiến hành triển khai kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp làng nghề địa phương đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại thị trường trong nước và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trong năm 2018.

1. Nội dung hỗ trợ:

- Hỗ trợ kinh phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trong nước: Mức hỗ trợ 5.000.000đ/01nhãn hiệu, hỗ trợ tối đa 03 nhãn hiệu/01doanh nghiệp.

- Số lượng nhãn hiệu được hỗ trợ theo kế hoạch năm 2018: 30 nhãn hiệu

2. Điều kiện hỗ trợ :

Các doanh nghiệp đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trong năm 2018.

3. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ:

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ gửi về Trung tâm Xúc tiến thương mại trước ngày 31/11/2018 gồm:

- Đơn đăng ký hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu (mẫu kèm theo)

- Bản sao giấy đăng ký chứng nhận kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư của cấp có thẩm quyền)

-  Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu  ( bản sao công chứng có đối chiếu với bản gốc)

Do số lượng nhãn hiệu hỗ trợ theo kế hoạch năm 2018 có hạn, vì vậy các đơn vị nộp hồ sơ sớm sẽ được ưu tiên xem xét. Để triển khai thực hiện việc hỗ trợ có hiệu quả, đề nghị các doanh nghiệp có nhu cầu sớm gửi hồ sơ đề nghị về Trung tâm. Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Xúc tiến Thương mại Bắc Ninh

Số 7, Lý Thái Tổ, Tp.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

ĐT : 0222.3823226    Mobile : 0902.120.379 (đ/c Thắng)./.

 

 

 

 

Các tin khác