Hồ Sơ - Công Văn - Báo Cáo

Số, Ký hiệuNgàyTên văn bảnLĩnh vực
130/QĐ-TTXTTM6/12/2017Quyết định phê duyệt danh sách đơn vị được hỗ trợ kinh phí đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu hàng hóa năm 2017Thương hiệu
125/BC-TTXTTM20/11/2017Báo cáo kết quả công tác tháng 11/2017 và phương hướng nhiệm vụ tháng 12/2017Báo cáo công tác
119/TTXTTM6/11/2017Hỗ trợ kinh phí đăng ký bảo hộ NHHH cho các doanh nghiệp năm 2017Thương hiệu
116/BC-TTXTTM27/10/2017Báo cáo kết quả thực hiện chương trình XTTMQG tổ chức hội chợ công thương khu vực DDBSH - Bắc Ninh 2017Báo cáo công tác
117/TTXTTM31/10/2017Mời tham gia Hội chợ Thương mại và du lịch quốc tế Việt - Trung 2017Xúc tiến thương mại
112/BC-TTXTTM20/10/2017Báo cáo kết quả công tác tháng 10 và phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2017Báo cáo công tác
QĐ-TTXTTM23/10/2017Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu: Hỗ trợ thuê gian hàng cho các doanh nghiệp, HTX trong tỉnh tham gia Hội chợ thương mại, nông nghiệp, làng nghề - Bắc Ninh 2017Báo cáo công tác
102/TTXTTM10/10/2017Mời tham dự hội nghị giới thiệu và hướng dẫn đăng ký thành viên tham gia sàn thương mại điện tử Bắc NinhThương mại điện tử
110/QĐ-TTXTTM17/10/2017Quyết định thành lập tổ công tác triển khai thực hiện gói thầu "Hỗ trợ thuê gian hàng cho các doanh nghiệp, HTX trong tỉnh tham gia Hội chợ Thương mại, nông nghiệp, làng nghề - Bắc Ninh 2017Báo cáo công tác
106/TTXTTM16/10/2017Mời tham gia hội chợ Thương mại, nông nghiệp, làng nghề - Bắc Ninh 2017Xúc tiến thương mại
103/BC-TTXTTM10/10/2017Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định sô 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủBáo cáo công tác
101/QĐ-TTXTTM05/10/2017Quyết định ban hành giá dịch vụ thành viên tham gia bán hàng trên Sàn thương mại điện tử Bắc Ninh (http://ecombacninh.vn)Thương mại điện tử
99/BC-TTXTTM05/10/2017Báo cáo rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của Trung tâm xúc tiến thương mạiBáo cáo công tác
96/BC-TTXTTM02/10/2017Báo cáo kết quả triển khai công tác tổ chức Hội chợ Công thương khu vực đồng bằng sông Hồng - Bắc Ninh 2017Báo cáo công tác
94/QĐ-TTXTTM29/9/2017Quyết định về việc quy hoạch chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thuộc Trung tâm xúc tiến thương mại giai đoạn 2017-2020Báo cáo công tác
93/QĐ-TTXTTM28/9/2017 Quyết định ban hành quy chế làm việc của Trung tâm xúc tiến thương mạiBáo cáo công tác
92/TTr-TTXTTM27/9/2017 Tờ trình xây dựng phương án tự chủ, tự xác định phân loại đơn vị sự nghiệpBáo cáo công tác
91/BC-TTXTTM20/9/2017Báo cáo kết quả công tác tháng 9/2017 và phương hướng nhiệm vụ tháng 10/2017Báo cáo công tác
87/QĐ-GĐ12/9/2017Quyết định ban hành quy chế hoạt động sàn thương mại điện tử Bắc Ninh (http:/ecombacninh.vn)Thương mại điện tử
75/TTXTTM20/8/2017Báo cáo kết quả công tác tháng 8 và phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2017Báo cáo công tác
 1 2 3 >  Last ›