danh ba

Hà Giang: Thu nhập cao từ chăn nuôi trâu gắn với trồng cỏ

Trong những năm gần đây, nền kinh tế của xã Yên Thành, huyện Quang Bình (Hà Giang) đã có những bước đột phá nhờ vào chủ trương, định hướng trong phát triển chăn nuôi trâu hàng hóa gắn với mở rộng diện tích trồng cỏ của chính quyền địa phương.

Trong những năm qua, nhất là từ năm 2015 trở lại đây, chính quyền xã Yên Thành đã có chủ trương khuyến khích, hướng dẫn bà con nông dân thực hiện các mô hình trồng cỏ gắn với chăn nuôi trâu hàng hoá kết hợp với đẩy mạnh thâm canh, tăng năng suất cây trồng phù hợp với thế mạnh của từng vùng trong xã. Với những nỗ lực đó cùng với làm tốt công tác tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, vì vậy dịch bệnh được khống chế kịp thời, tổng đàn gia súc không ngừng được tăng nên ở hầu hết các thôn. Bằng nhiều biện pháp giúp đỡ của cán bộ khuyến nông từ huyện đến xã thông qua các lớp tập huấn ngắn hạn nên đa số bà con đã nắm được kỹ thuật chăn nuôi trâu; nhờ đó, trong những năm qua đàn trâu của xã  Yên Thành phát triển khá ổn định, năm sau cao hơn năm trước, mức tăng bình quân từ 5 – 6 %/năm. Tính đến cuối tháng 6/2017 tổng đàn gia súc của xã Yên Thành đạt 1.800 con, trong đó đàn trâu là 1.103 con.
Điển hình như hộ gia đình ông Làn Văn Hìn thôn Thượng Bình, một trong những gia đình chăn nuôi nhiều trâu diển hình của xã Yên Thành, cho biết: Hiện nay gia đình tôi có 30 con trâu,  cũng nhờ có trồng cỏ nên đàn trâu của gia đình luôn chủ động về nguồn thức ăn, nhất là vào mùa đông. Nhờ có chăn nuôi trâu nên kinh tế của gia đình cũng khá giả hơn rất nhiều. Ngoài việc giải quyết sức kéo và lượng phân bón cho các loại cây trồng thì hàng năm số tiền bán trâu cũng cho thu nhập từ 70 – 80 triệu đồng. Gia đình anh Ma Seo Vềnh và anh Hoàng Văn Đức thôn Tân Thượng, mỗi gia đình nuôi trên 35 con trâu, mỗi năm cho thu nhập từ 90 – 100 triệu đồng…
Được biết, để duy trì và phát triển tốt đàn trâu, chính quyền xã Yên Thành đã chỉ đạo bà con nông dân tích cực mở rộng diện tích trồng cỏ, chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng cỏ phục vụ chăn nuôi, đảm bảo tiêu chí mỗi hộ gia đình chăn nuôi gia súc có tối thiểu 1.000 m2  cỏ trở lên. Tính đến hết tháng 6/2017, tổng diện tích trồng cỏ của toàn xã Yên Thành đạt 120,6 ha, trong đó chủ yếu là cỏ VA 06 và cỏ voi. Bên cạnh việc kết hợp với các chương trình hỗ trợ chăn nuôi của tỉnh, cùng với chính sách hỗ trợ nông dân chưa có trâu, bò vay vốn để đầu tư con giống và xây dựng chuồng trại, UBND xã Yên Thành đặt  mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2018 tổng đàn gia súc của toàn xã đạt trên 2.500 con, trong đó đàn trâu đạt 1.450.
Nói về hiệu quả trong quá trình trồng cỏ gắn với chăn nuôi trâu trên địa bàn của xã thời gian qua, ông Hoàng Việt Chông, Bí thư Đảng uỷ xã Yên Thành cho biết: Phong trào trồng cỏ gắn với chăn nuôi gia súc của xã đang có những bước tiến mới, được mọi người dân nhiệt tình tham gia, điều đó đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế chung của toàn xã. Với những hiệu quả thiết thực do chăn nuôi gia súc hàng hoá nói chung và chăn nuôi trâu gắn với trồng cỏ trong thời gian qua mang lại, chính quyền xã Yên Thành sẽ quyết tâm đưa chăn nuôi gia súc trở thành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế của toàn xã.

Theo cổng thông tin điện tử Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

Các tin khác