danh ba

EIA: Sản lượng dầu thô của Mỹ trong năm 2016, 2017 giảm ít hơn dự kiến

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ dự kiến sản lượng dầu thô của Mỹ năm 2016 và 2017 giảm ít hơn dự kiến trước đó.

Cơ quan thống kê này của Bộ Năng lượng Mỹ cho biết sản lượng dầu mỏ năm 2016 sẽ giảm 580.000 thùng/ngày xuống 8,84 triệu thùng/ngày. Tháng trước, họ đã dự báo sụt giảm 690.000 thùng/ngày so với năm trước.


Sản lượng dầu thô năm 2017 sẽ giảm 110.000 thùng/ngày xuống 8,73 triệu thùng/ngày so với dự báo trong tháng trước sụt giảm 140.000 thùng/ngày.


Sự sụt giảm này được dự kiến nhiều hơn tại một số khu vực rõ ràng.


Mặc dù sản lượng dầu thô của Mỹ trung bình năm 2017 được dự kiến giảm nhẹ so với mức năm nay, hoạt động khai thác tăng tại Tây Texas và phía đông nam New Mexico, cùng với sản lượng dầu đang tăng lên tại Vịnh Mexico, được dự kiến một phần bù cho sản lượng sụt giảm tại các khu vực khác của nước này và làm sụt giảm ít hơn so với dự báo trước đây.


Sản lượng dầu trên đất liền sụt giảm nhanh hơn tại Vịnh Mexico, nơi việc khoan dầu nước sâu đắt đỏ thường đòi hỏi một cam kết nhiều năm, và ít phản ứng với biến động của giá cả.


EIA đã tăng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ Mỹ năm 2016 thành 110.000 thùng/ngày từ 70.000 thùng/ngày trước đó. Trong năm 2017, EIA cho biết nhu cầu dầu mỏ Mỹ sẽ tăng 260.000 thùng/ngày so với 230.000 thùng/ngày trước.                                                                               - Nguồn: xangdau.net -