Dịch vụ

BẢNG GIÁ TƯ VẤN DỊCH VỤ & QUẢNG CÁO TRÊN WEBSITE

 

A. Tư vấn, dịch vụ :

STT Nội dung ĐVT

Giá

(VNĐ)

Ghi chú
1 Dịch vụ ĐKKD      
  Đăng ký thành lập mới DN (Công ty, VPĐD, Chi nhánh…) 01 DN 3.000.000 Giá dịch vụ không bao gồm phí, lệ phí nộp Nhà nước (nếu có)
  Đăng ký thay đổi, bổ xung ĐKKD . 01 lần 2.500.000 -nt-
2 Tư vấn xây dựng Thương hiệu      
  Tư vấn xây dựng và phát triển Thương hiệu 01 DN 25.000.000 Tư vấn xây dựng và đăng ký bảo Thương hiệu;  Thiết kế hệ thống nhận diện Thương hiệu (logo, letter head, mẫu biển quảng cáo…)
  Thiết kế mẫu Nhãn hiệu (logo) 01 mẫu 2.000.000 Khách hàng được thiết kế tối đa 03 mẫu để lựa chọn.
  Dịch vụ đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu 01 nhãn hiệu 4.000.000 Phí dịch vụ trọn gói cho 01 mẫu nhãn hiệu/01 nhóm hàng hoá, dịch vụ (tối đa 06 sản phẩm). Không bao gồm phí, lệ phí nộp Nhà nước (nếu có).
3 Tư vấn xây dựng chiến lược Marketing . 01 DN 30.000.000 Lập báo cáo nghiên cứu đề xuất 04 nội dung chính: Xây dựng sản phẩm (mẫu mã, kiểu dáng, mầu sắc, tiêu chuẩn…); Lựa chọn giá bán; Xây dựng hệ thống phân phối;  Tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại, quảng cáo, bán hàng.
4 Dịch vụ tổ chức Hội chợ triển lãm, Hội nghị, Hội thảo, Tập huấn,  Đào tạo nghiệp vụ kinh doanh     Liên hệ cụ thể với Trung tâm.
         

     

B. Quảng cáo Banner trên Website

HÌNH MINH HỌA

Vị trí Kích thước Banner Giá (VNĐ/tháng)
B1 300 * 250 pixel 500.000
B2 173 * 280 pixel 400.000
B3 173 * 275 pixel 400.000
B4 173 * 275 pixel 400.000
B5 173 * 275 pixel 300.000
B6 173 * 275 pixel 300.000
B7 300 * 120 pixel 400.000
B8 300 * 120 pixel 400.000
B9 300 * 250 pixel 300.000
B10 300 * 250 pixel 300.000
B11 373 * 72 pixel 500.000

 Ghi chú : Thời hạn đăng quảng cáo Banner tối thiểu 3 tháng

C. Quảng cáo Video Clip trên Website : Liên hệ cụ thể với Trung tâm