danh ba

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam doanh thu xuất khẩu 5 tháng đạt hơn 4 tỷ USD

5 tháng đầu năm, doanh thu xuất khẩu của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (KCN Yên Phong I) đạt hơn 4 tỷ USD, lũy kế doanh thu xuất khẩu của Công ty đến thời điểm này đạt hơn 11,5 tỷ USD.
Đạt được doanh số này là do ngay trong những tháng đầu năm 2012, Công ty đưa vào hoạt động 2 nhà máy sản xuất linh kiện LCD Module và Camera Module, với tổng vốn đầu tư là 192,7 triệu USD. Tổng vốn đầu tư của Công ty dự kiến đến tháng 6- 2012 đạt 684, 7 triệu USD, vượt kế hoạch trước thời hạn 3 năm. Giải quyết việc làm cho hơn 20.000 lao động.
Với tốc độ phát triển như hiện nay, hết năm 2012 Công ty phấn đấu vượt mục tiêu doanh thu xuất khẩu là 10 tỷ USD, doanh thu xuất khẩu lũy kế đạt gần 17,6 tỷ USD.
Về thị trường tiêu thụ, Công ty đã xuất khẩu sản phẩm đến 67 nước trên toàn thế giới.
                                                                                       - Nguồn: Baobacninh.com.vn -